Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Innlandet

Medlemmene i den fremtidige regionen Ergoterapeutene Innlandet har valgt de representantene som skal arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen har 85 av 357 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 24 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Innlandet var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Jane Helen Sveen, Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten     81

Jane Helen Sveen er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Innlandet.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Innlandet var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Kristin Haugen, Stiftelsen Hernes Institutt    81

Kristin Haugen er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Innlandet var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Jane Helen Sveen, Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten     80

Jane Helen Sveen er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. For Ergoterapeutene Innlandet er det besluttet å ha 6 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også 2 vararepresentanter.

Følgende 4 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Innlandet med dette antall stemmer:

  • Hege Ragnhildsløkken, Sykehuset Innlandet           73
  • Mona Stende Vinger, Vestre Toten kommune         66
  • Susanne Bekkelund, Sykehuset Innlandet   59
  • Veronica Karlsen Sagstuen, Nord-Odal kommune  57

I tillegg er en valgt til vararepresentant til regionstyret med dette antall stemmer:

  1. Lene Jevnesveen, Gjøvik kommune             47
  2. Anne Cathrine Heggheim, Unicare Steffensrud       38

Resultater fra de øvrige regionene.