Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Øst

Ergoterapeutene Øst har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet i oktober.

Til sammen har 121 av 517 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 23 %. Dette er noe lavere enn i 2017, men gir likevel en stor oppslutning om valget.

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Øst skal det velges 8 delegater. De 8 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

 • Jane Helen Sveen, Sykehuset Innlandet      111
 • Kristin Haugen, Stiftelsen Hernes Institutt    105
 • Hege Ragnhildsløkken, Sykehuset Innlandet           97
 • Mona Stende Vinger, Vestre Toten kommune         96
 • Lene Jevnesveen, Gjøvik kommune 95
 • Monica In Frovik, Hjelpemidler og Tilrettelegging, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken  89
 • Anne Cecilie Strandslett, Asker kommune   87
 • Lene Kalvik, Ringerike kommune        71

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

 1. Marthe Bjerke, Østre Toten kommune         55
 2. Hanne Mette Aarnes, Ringebu kommune    52
 3. Anne Gjerdalen, Nordre Land kommune     51
 4. Kristin Jess-Bakken, Østre Toten kommune            48
 5. Pia Johnsen, Sykehuset Innlandet, Sannerud         11 (ved en feil er ikke alle stemmene for Johnsen registrert)

Resultater fra de øvrige regionene.