Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Oslo

Medlemmene i den fremtidige regionen Ergoterapeutene Oslo har valgt de representantene som skal arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen har 92av 562 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 16 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Oslo var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Siv Iren Gjermstad, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo 91 stemmer

Siv Iren Gjermstad er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Oslo.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet.

I Ergoterapeutene Oslo var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Siv Iren Gjermstad, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo 91 stemmer

Siv Iren Gjermstad er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Oslo var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Ane Larsen Mjøen, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo 86 stemmer

Ane Larsen Mjøen er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Oslo er det besluttet å ha 7 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også 1 vararepresentant.

Følgende 5 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Oslo med dette antall stemmer:

  • Tuva Werner-Torgersen, Oslo kommune, Bydel Sagene    84
  • Ine Ulven, Oslo kommune, Solvang Helsehus         83
  • Karina Fougerand, Adaptor AS, Arbeids- og inkluderingsbedrift i Oslo      83
  • Tine Kaland, Oslo kommune, Hjelpemiddelformidlingen     82
  • Karoline Ekse Jenssen, Oslo Universitetssykehus  80

I tillegg er en valgt til vararepresentant til regionstyret med dette antall stemmer:

  • Susanne Bjørkum Havik, Oslo kommune, Bydel Grünerløkka       45

Resultater fra de øvrige regionene.