Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Viken

Medlemmene i den fremtidige regionen Ergoterapeutene Viken har valgt de representantene som skal arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen har 130 av 741 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 18 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Viken var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Monica In Frovik, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken 121 stemmer

Monica In Frovik er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Viken.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. .Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Viken var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Kamilla Lemb Herbjørnsen, NAV 124 stemmer

Kamilla Lemb Herbjørnsen er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Viken var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

  • Monica In Frovik, NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken 123 stemmer

Monica In Frovik er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

I Ergoterapeutene Viken er det besluttet å ha 8 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også 1 vararepresentant.

Følgende 6 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Viken med dette antall stemmer:

  • Heidi Julie Bjørsrud, Moss kommune           122
  • Lene Kalvik, Ringerike kommune     121
  • Kristin Jacobsen, Halden kommune 121
  • Stephen Hatlemark, Asker kommune          117
  • Hanne Stensrud Eid, Eidsvoll kommune      115
  • Anne Cecilie Strandslett, Asker kommune   109

I tillegg er en valgt til vararepresentant til regionstyret med dette antall stemmer:

  • Camilla W. Nyberg, Fredrikstad Kommune  75

Resultater fra de øvrige regionene.