Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Vest

Ergoterapeutene Vest har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen har 196 av 958 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 20%. Dette er noe lavere enn i 2017, men gir likevel en stor oppslutning om valget.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Vest var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

 • Lene Borgen Clausen, Bergen kommune    184

Lene Borgen Clausen er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Vest.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Vest var det en kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

 • Judith Ekerhovd, Bremanger kommune       175

Judith Ekerhovd er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Vest var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

 • Irene Fjeld, Bergen kommune          187

Irene Fjeld er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Vest har regionen besluttet å ha 8 regionstyremedlemmer inkludert regionleder og regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også vararepresentanter.

Følgende 5 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Vest med dette antall stemmer:

 • David Wefring Osen, Bergen kommune       165
 • Tone Eitrheim, Kvinnherad kommune          160
 • Anna Elisabeth Lundal, Stord kommune      154
 • Kristin Munkejord, Lærdal kommune og Helse Førde         150
 • Inger Therese Haugen-Haugland, Sandnes kommune       138

I tillegg er to valgt til vararepresentant til regionstyret med dette antall stemmer:

 1. Åshild Nenseter, NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen        120
 2. Oda Bakke, Bergen kommune         93

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Vest skal det velges 11 delegater. De 11 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

 • Irene Fjeld, Bergen kommune          177
 •  David Wefring, Bergen kommune    173
 • Lene Borgen Clausen, Bergen kommune    156
 • Kristin Munkejord, Lærdal kommune og Helse Førde          151
 • Sangeeta Sharma, Haraldsplass sykehus   147
 • Åshild Nenseter, NAV Hjelpemiddelsentral, Vestland, avd Bergen             142
 • Ingelin Mari Rød, BANO AS  140
 • Inger Therese Haugen-Haugland, Sandnes kommune       138
 • Anna Elisabeth Lundal, Stord kommune      138
 • Mona Klungtveit, Stavanger kommune        136
 • Gudrun Heggestad, Sogndal kommune       133

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

 1. Kjell Inge Vestre, Stavanger kommune        119
 2. Anita Sørheim, Etne kommune         93
 3. Hanne Helgestad Johansen, Karmøy kommune     81
 4. Hellen Våge, Haugesund Kommune 75
 5. Kjersti Tyse Kvalevaag          74
 6. Tanja Knutsen, Karmøy kommune   72

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Linda Fauskanger Nesheim og sittende vararepresentant, Judith Ekerhovd på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.