Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Sørøst

Ergoterapeutene Sørøst har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet i oktober.

Til sammen har 186 av 1143 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 16 %. Dette er en del lavere enn i 2017, men gir likevel en stor oppslutning om valget.

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Sørøst skal det velges 15 delegater. De 15 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

 • Benedicte Bakstad, Halden kommune         177
 • Ane Larsen Mjøen, Oslo kommune  176
 • Hanne Stensrud Eid, Eidsvoll kommune      175
 • Nina Lundegård Jonassen, Oslo kommune 175
 • Ingrid Helen Smith Halvorsen, Fredrikstad kommune         174
 • Kristin Jacobsen, Halden kommune 174
 • Heidi Julie Bjørsrud, Moss kommune           173
 • Carina Kolnes, Indre Østfold kommune       170
 • Ine Ulven, Oslo kommune     169
 • Karoline Ekse Jenssen, Oslo Universitetssykehus  168
 • Camilla W. Nyberg, Fredrikstad kommune  167
 • Marit Wattengård, Skedsmo kommune        165
 • Stephen Hatlemark, Asker kommune          164
 • Susanne Bjørkum Havik, Oslo kommune    138
 • Tuva Werner-Torgersen, Oslo kommune     134

Varadelegater:

 1. Marion Biti, Oslo kommune          132
 2. Mona Strand, Eidsvoll kommune      129

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Siv Iren Gjermstad og sittende vararepresentant, Ine Ulven på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.