Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Midt

Ergoterapeutene Midt har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 167 av 782 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 21 %. Dette er noe lavere enn i 2017, men gir likevel en stor oppslutning om valgene.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Midt var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

 • Tori Almaas, Trondheim kommune  156

Tori Almaas er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Midt.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Midt var det en kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

 • Mariette Elise Gjerde, Ulstein kommune      158

Mariette Elise Gjerde er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Midt var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

 • Tori Almaas, Trondheim kommune  157

Tori Almaas er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Midt har regionen besluttet å ha 9 regionstyremedlemmer inkludert regionleder og regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også vararepresentanter.

Følgende 7 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Midt med dette antall stemmer:

 • Jorunn Kvalø Uleberg, St. Olavs hospital Hf            153
 • Malin Eerola, NTNU  152
 • Camilla Renå, NTNU 150
 • Reidun Beate Tystad, Helse Møre og Romsdal       149
 • Siri Grindvik, Nærøysund kommune 147
 • Mona Ødegård, Tryggbo AS 141
 • Anette Myhre Haug, Trondheim kommune  129

I tillegg er det valgt to vararepresentanter til regionstyret med dette antall stemmer:

 1. Malin Midjo, Levanger kommune      82
 2. Svanhild Ljones Gjerdrum, Trondheim kommune   66

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Midt skal det velges 10 delegater. De 10 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

 • Camilla Renå, NTNU 141
 • Karina Westrum Grøvdal, Rauma kommune           139
 • Malin Eerola, NTNU  139
 • Reidun Beate Tystad, Helse Møre og Romsdal       135
 • Tori Almås, Trondheim kommune    132
 • Vegard Eide Dall, Trondheim kommune      132
 • Siri Grindvik, Nærøysund kommune 124
 • Anette Myhre Haug, Trondheim kommune  121
 • Malin Midjo, Levanger kommune      118
 • Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag           105

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

 1. Svanhild Ljones Gjerdrum, Trondheim kommune   95
 2. Torbjørn Jektvik Svendsen, Trondheim kommune  91
 3. Siv Nygaard, Nav Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal   77
 4. Ann Kristin Fiskerstrand, Averøy kommune 64
 5. Annfrid Trætli Storvik, Levanger kommune  57

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Mariette Elise Gjerde og sittende vararepresentant, Lilly Nerenget på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.