Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Sør

Ergoterapeutene Sør har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen har 108 av 403 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 27 %. Dette er noe lavere enn i 2017, men gir likevel en stor oppslutning om valget.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Sør var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

 • Yvonne Daus Børslid, Sandefjord kommune           108

Yvonne Daus Børslid er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Sør.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Sør var det en kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

 • Kathrine Færestrand, Kristiansand kommune         104

Kathrine Færestrand er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Sør var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

 • Yvonne Daus Børslid, Sandefjord kommune           104

Yvonne Daus Børslid er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. Ergoterapeutene Sør har besluttet å ha 8 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også 2 vararepresentanter, som det dessverre ikke var kandidater til.

Følgende 6 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Sør med dette antall stemmer:

 • Nina Birgitte Saga, Åmli Kommune og Sørlandet Sykehus Arendal           96
 • Maria Haven, Sørlandet sykehus HF            95
 • Erik Frisak, Porsgrunn Kommune     95
 • Benedicte Aimee Enger, Kristiansand Kommune    92
 • Maryanna Bunkholt Haslekås,          91
 • Silje Marie Jensen, Kristiansand Kommune 90

Valg av landsmøtedelegater

Fra Ergoterapeutene Sør skal det velges 7 delegater. Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer:

 • Yvonne Daus Børslid, Sandefjord kommune           97
 • Kari Bergheim, Skien kommune       91
 • Maria Haven, Sørlandet sykehus HF            90
 • Nina Birgitte Saga, Åmli Kommune og Sørlandet Sykehus HF, Arendal    86
 • Benedicte Aimee Enger, Kristiansand kommune    85
 • Hanne Marie Daleng, Færder kommune      83
 • Silje Marie Jensen, Kristiansand kommune 75

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

 1. Solvor D Johansen, Holmestrand kommune           55
 2. Margrethe Øyslebø, Kristiandand kommune           51
 3. Marit Elisabet Bjerge, Sørlandet sykehus HF, Arendal        43

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Tonje Hansen Guldhav og sittende vararepresentant, Kathrine Færestrand på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.