OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Meklingene i Oslo kommune og staten avsluttes natt til fredag. Eventuelt streik fra fredag med opptrapping mandag

Meklingen i tariffområdene Oslo kommune og stat har frist ved midnatt natt til fredag. Når ikke partene fram til enighet blir det streik fra fredag morgen.
I begge tariffområdene har det tidligere blitt varslet moderate uttak, men i dag ble arbeidsgiverne varslet om opptrapping fra mandag. Berørte medlemmer er orientert direkte.

Tariffområdene stat og Oslo kommune er to adskilte tariffområder. Vi kan ende med streik eller meklingsløsning i de to områdene, uavhengig av hverandre.

Felles for begge tariffområdene er at fristen for å komme fram til en meklingsløsning er ved midnatt natt til fredag 24. mai. Ergoterapeutene har mellom 2 og 300 medlemmer i hvert av de to tariffområdene.

Medlemmer som, ved en eventuell streik, blir tatt ut i streik fra mandag, har fått direkte melding om dette.

Opptrapping i Oslo kommune fra mandag

15. mai meldte Unio Oslo kommune om at 19 nøkkelpersoner i ulike bydeler og etater ville bli tatt ut i streik fredag morgen. Ingen av disse er ergoterapeuter.

Det kan bli streik i Oslo kommune fra fredag

I dag varslet Unio Oslo kommune om at dersom det blir streik, så vil denne streiken trappes opp allerede mandag. Da vil ytterligere 724 medlemmer fra ulike Unio-forbund vil gå ut i streik.

Unio: Varsler 2.streikeuttak i Oslo 27.mai

17 av våre medlemmer vil eventuelt være i streik i Oslo kommune fra mandag

17 av Unio-medlemmene som eventuelt vil være i streik er fra Ergoterapeutene, og fordeler seg på disse bydelene og etatene:

  • Bydel Grünerløkka – 10
  • Forsterket rehabilitering Aker – 2
  • Solvang Helsehus – 4
  • Lilleborg Helsehus – 1

Det enkelte medlem har fått informasjon om dette direkte fra Unio Oslo kommune. Medlemmene som ikke er berørt av en eventuell streik, har også fått informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Opptrapping i staten fra mandag

16. mai meldte Unio stat om at 21 medlemmer over hele landet ville bli tatt ut i streik fra fredag morgen. Heller ingen av disse er ergoterapeuter.

Mulig streik i staten fra fredag

I dag varslet Unio stat om at dersom det blir streik, så vil denne streiken trappes opp allerede fra mandag. Da vil nærmere 1600 medlemmer fra ulike Unio-forbund gå ut i streik.

Unio: Varsler betydelig streikeuttak i politiet og universitets- og høgskolesektoren

Mekling og eventuell streik

Det er ingen mulighet til å orientere om fremdrifta i meklinga, men du har mange muligheter for å bli oppdatert om et eventuelt resultat:

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.