Hjortland, Unio stat

Mulig streik i staten fra fredag

Unio Stat varslet torsdag ettermiddag arbeidsgiver om et mindre streike-uttak i ulike deler av landet. Varselet kan bli trappa opp, og de som eventuelt skal streike får direkte melding om dette.

– Selv om vi varslet et begrenset streike-uttak i første omgang, så er vi raskt klare til å trappe opp en streik. Omfanget av streike-uttaket og hvordan dette vil ramme vil vi varsle under meklingen neste uke, dersom vi ser behov for det. Det sier lederen av konfliktberedskapen i Unio stat, Ørjan Hjortland (bildet).

Her kan du se varslet uttak

Derfor ble det brudd

– Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på bordet, sier Guro Lind, Unio stats forhandlingsleder.

Les mer om grunnlaget for bruddet på Unios hjemmesider.

Meklinga berører 230 av våre medlemmer

Meklinga i statsoppgjøret berører om lag 230 av våre medlemmer. Disse arbeider i hovedsak i Nav og i universitets- og høgskolesektoren.

Forbundsstyret forventer reallønnsvekst

Ved inngangen til årets lønnsoppgjør uttrykte forbundsstyret i Ergoterapeutene klare forventninger om større lønnstillegg enn prisstigninga.

Les mer om Ergoterapeutenes inngang til forhandlingen på våre nettsider.