Guro Lind med korslagte armer

Tvungen lønnsnemnd. Streiken i staten er avsluttet.

– Vi konstaterer at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte, slår forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat fast (Bildet. Foto: Unio).

Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

– Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

Unio gikk ut i streik samen med Akademikerne 24. mai fordi staten og regjeringen ville ta fra Unio tariffavtalen som den samme regjeringen inngikk med Unio og Akademikerne for to år siden.

Les mer om Unios reaksjoner i denne artikkelen på deres hjemmesider.

Alle streikende må møte på jobb

Unio er tatt i tvungen lønnsnemnd. Det betyr at du må møte på jobb i dag så snart som mulig, i henhold til oppsatt vaktplan.

– Er du usikker på når vakten din starter, ta kontakt med din nærmeste leder umiddelbart, sier Ørjan Hjortland, leder for konfliktberedskap i Unio stat.

Informasjon om tariffoppgjørene

Utfallet av tariffoppgjøret i staten blir nå avgjort i Rikslønnsnemda. Videre informasjon om dette, og gangen i resten av tariffoppgjørene, får du i disse kanalene:

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24