virke_forhandlinger_24

Enighet for våre medlemmer i Virke-området

Enigheten gjelder landsoverenskomstene som korresponderer med kommunal sektor og Spekter. For de som korresponderer med det statlige avtaleområdet, er forhandlingene utsatt.

Bildet: Forhandlingsleder i Unio Virke, Eirik Rikardsen, sammen med Virkes forhandlingssjef, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Edvin Søvik / NSF

Onsdag morgen ble Unio og Virke enig om hovedoppgjøret for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området:

Ergoterapeutenes rådgiver Kamilla Lemb Herbjørnsen har deltatt i Virke-forhandlingene.
  • landsoverenskomst for helse- og sosialtjenester
  • landsoverenskomst for utdanning
  • landsoverenskomst for barnehager

Det ble også enighet om landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten som korresponderer med Spekter.

Ergoterapeutene har i overkant av 100 medlemmer i Virke-området. Av landsoverenskomstene nevnt ovenfor, har vi flest medlemmer i Virke spesialisthelsetjenesten og Virke helse- og sosialtjenester.

Rådgiver Kamilla Lemb Herbjørnsen har representert Ergoterapeutenes medlemmer under forhandlingene.

Et resultat på nivå med KS og Spekter

Unio fremmet krav i tråd med det som ble resultatene etter forhandlingene i KS og Spekter.

– Medlemmene våre er sikret et resultat som er på nivå med det medlemmene i henholdsvis KS og Spekter har fått. Forhandlingene har vært krevende, vi fikk ikke til alt vi ønsket oss, men vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en forhandlingsløsning. For Unio er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke forblir i tråd med den bransjestandarden som er etablert i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen fra NSF.

Detaljene i resultatet finner du i protokollen fra forhandlingene.

Utsetter oppgjøret som korresponderer med det statlige tariffområdet

Hovedtariffoppgjøret for overenskomstene som korresponderer med det statlige tariffområdet, gjennomføres etter at vi har et resultat i det statlige tariffområdet. Det vil skje først til høsten, siden streiken i staten ble stoppet av lønnsnemnd tidligere i juni.

Informasjon om tariffoppgjørene

Du finner informasjon om tariffoppgjørene i disse kanalene:

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24