w-Tove-5178

Endelig egen kode for spesialergoterapeuter

I tariffoppgjøret i KS-området fikk vi gjennomslag for den nye koden 6617 Spesialergoterapeut. Forbundsleder Tove Holst Skyer håper at mange havner i denne koden.

Som vi orienterte om da vi kunne fortelle om forhandlingsløsning for våre medlemmer i kommunene, KS-området, fikk vi en ny kode for spesialergoterapeut inn i tariffavtalen.

 Enighet for våre medlemmer i KS-området: Et resultat som skal sikre reallønnsvekst

Egen kode for spesialergoterapeut

Etter mange års jobbing, har Ergoterapeutene endelig fått på plass en egen kode for spesialergoterapeuter.
– Det var deilig å endelig få på plass dette. Nå håper jeg at kommunene tar i bruk 6617 spesialergoterapeut, i stort omfang, sier Tove Holst Skyer.

Dette er en sak som Ergoterapeutene har jobbet med i mange år, og hatt krav om i de siste hovedtariffoppgjørene.
– Dette er en tydelig seier, sier forbundslederen. Nå håper hun at koden tas i bruk.

Ta i bruk koden ved tilsettinger

Forhandlingssjef Hege Munthe oppfordrer de tillitsvalgte til å følge opp bruken av den nye stillingskoden.

– Når stillinger skal lyses ut, oppfordrer vi de tillitsvalgte til å vurdere hvilken kompetanse det trengs på den enkelte arbeidsplass. Bør stillingen lyses ut som 6617 spesialergoterapeut, spør forhandlingssjef Hege Munthe?

Få endret koden i forkant av forhandlingene

Til høsten skal det gjennomføres lokale forhandlinger i alle landets kommuner.
– I forkant av de lokale forhandlingene oppfordrer både KS og Ergoterapeutene arbeidsgiverne til å endre koden til de som er innplassert i 7710 annen stilling med krav om spesialutdanning, til 6617 spesialergoterapeut, forteller Hege Munthe.