Hege Munthe, jakke frontal

Dato for avslutning av meklinga for helseforetakene er klar

Meklinga for våre medlemmer i helseforetakene avsluttes 3. juni.

Dersom vi ikke blir enig med Spekter innen fristen 3. juni, vil det bli streik fra starten på arbeidsdagen 4. juni.

– Tilbudet vi fikk imøtekom ikke de utfordringene som er ute i foretakene. Det er et feil signal og lav anerkjennelse av våre medlemmer og deres innsats og betydning. Tilbudet reflekterte heller ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har for befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse, sa Unio Spekters forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen da bruddet var et faktum 6. mai.

Brudd i Spekter-forhandlingene for helseforetakene

Ergoterapeutene har ikke levert krav eller forhandlet med Spekter

Norsk Sykepleierforbund, NSF var først ut av Unio-forbundene i forhandlingene med Spekter. Når forhandlingene ikke førte frem, har altså Unio, Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene brutt forhandlingene.

– Ergoterapeutene har ikke levert et selvstendig krav, så vi går inn i mekling på NSF sitt bruddgrunnlag, forteller forhandlingssjef Hege Munthe (bildet)

Mer om våre krav og forventninger til dette lønnsoppgjøret

Følg lønnsoppgjøret

Torsdag kveld sendte vi tariffinformasjon til alle våre medlemmer ved helseforetakene.

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021. Følg også med i sosiale medier.