Spekter_brudd_2021

Brudd i Spekter-forhandlingene for helseforetakene

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale.

Bildet: Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen (til høyre) i Unio Spekter og Spekter-direktør Anne-Kari Bratten ble ikke enige, og oppgjøret i Spekter går nå til mekling. (Foto: Tore Bollingmo/NSF)
– Vi kom dessverre ikke noen vei i forhandlingene med Spekter, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

– Tilbudet vi fikk imøtekom ikke de utfordringene som er ute i foretakene. Det er et feil signal og lav anerkjennelse av våre medlemmer og deres innsats og betydning. Tilbudet reflekterte heller ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har for befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse, sier hun og legger til:

– Vi fikk i realiteten et tilbud langt under de ambisjonene vi har. Det eneste vi egentlig ville fått utover frontfaget med dette tilbudet, er applaus. Noe som selvsagt er totalt uakseptabelt, avslutter Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

Våre krav: Et resultat som må reflektere ergoterapeuters utdanning, kompetanse og ansvar

– Det er ennå ikke klart når meklinga vil finne sted, sier forhandlingssjef Hege Munthe. Slik kommenterte hun inngangen til forhandlingene:

– Våre medlemmer har det siste året jobbet under stort press og fått sin arbeidshverdag satt på prøve, som resten av helsevesenet. Store etterslep i tjenestene har vist at innbyggerne taper funksjon når de ikke får ergoterapi til rett tid, sier forhandlingssjef Hege Munthe i Ergoterapeutene. Dette er inngangen for våre krav til årets lønnsoppgjør i de ulike tariffområdene.

Mer om våre krav og forventninger til dette lønnsoppgjøret

Følg lønnsoppgjøret

Torsdag kveld sendte vi tariffinformasjon til alle våre medlemmer i det statlige tariffområdet.

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021. Følg også med i sosiale medier.