Tove-PB050200-b

Ergoterapi og koronapandemien

Dokumentet «Ergoterapi og koronapandemien inneholder råd til ergoterapeuter, som kan benyttes i lokale vurderinger og i argumentasjon, for å sikre at ergoterapeuters kjernekompetanse ikke blir nedprioritert i tider med stort behov for rehabilitering.

Forbundsstyret vårt har vedtatt dokumentet Ergoterapi og koronapandemien.

Dokumentet inneholder råd til ergoterapeuter, og rådene er av både faglig og etisk karakter
– Dokumentet kan benyttes i lokale vurderinger og i argumentasjon for å sikre at ergoterapeuters kjernekompetanse ikke blir nedprioritert i tider med stort behov for rehabilitering, sier Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer.

Ergoterapi ved ulike beredskapsnivåer 

– Ergoterapeutene mener at forebygging og rehabilitering ikke kan legges brakk under koronapandemien, fremholder Tove Holst Skyer.

«Ergoterapi og koronapandemien» gir råd som medlemmene kan bruke når prioriteringer skal gjøres på den enkelte arbeidsplass.   

Helsetjenesten responderer på kriser med tiltak på ulike beredskapsnivåer: grønn, gul og rød. Dette gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Rådene fra Ergoterapeutene er knyttet til disse beredskapsnivåene.

Koronapandemien øker behovet for rehabilitering 

Dokumentet belyser problemstillinger knyttet til prioriteringer generelt og til rehabilitering spesielt. Problemstillingene er knyttet både til personer som har vært syke med Covid-19, og til personer med behov for rehabilitering av andre grunner.

– Rehabilitering har ikke hatt høy prioritet under koronapandemien, og det gjør det enda mer utfordrende når rehabilitering ikke er høyt prioritert i utgangspunktet, påpeker forbundslederen.  

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19