Tove-Holst-Skyer-i-streike-skjorte

Vi streiker for kunnskap og trygghet

– Sammen med Unio-kollegene våre streiker vi for kunnskap og trygghet. På den måten streiker vi også for kvaliteten i tjenestene og for aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Lønn er et viktig virkemiddel for at ansatte skal orke å stå i høy arbeidsbelastning, og bli værende i jobben sin. Slik er det også for ergoterapeuter.

Bruk streiken til å synliggjøre kompetansen vår, og at vi bidrar til kunnskap og trygghet, nå og i fremtiden, oppfordrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Vi vet at ergoterapeuters kompetanse smøres altfor tynt utover i kommunene. Det fører til tidsknapphet. Det fører til harde prioriteringer. Det fører til ventelister. Vi risikerer også at det fører til redusert kvalitet i tjenestene.

– Vi må bruke streiken til å synliggjøre behovet for ergoterapikompetanse. Synliggjøre hvorfor ergoterapi er viktig, og at vi skaper mestring og deltakelse for den enkelte, og bærekraftige helsetjenester, nå og i fremtiden, oppmuntrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Ikke mulig å komme til enighet med KS og Oslo kommune

Få med deg det siste om streiken på unio.no, og marker den i sosiale medier.

Unio har over lang tid forsøkt å komme til enighet med KS. Det har vi dessverre ikke klart. Det vi tydelig krever er reallønnsvekst til våre medlemmer. Altså at lønnsveksten ikke spises opp av prisstigninga.

– Det er nødvendig med et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning. Samfunnet er helt avhengig av kvalitet i tjenestene, og er derfor avhengig av kompetansen til Unios grupper – og selvfølgelig avhengig av ergoterapi, slår forbundslederen fast

Når avstanden mellom krav og tilbud er stor, og arbeidsgiver ikke er villig til å strekke seg, måtte det bli streik denne gangen.

Vi har vært tålmodige i flere lønnsoppgjør, gjennom flere år. Nå må det skje noe, krever Tove Holst Skyer.

Ergoterapeut Annfrid Trætli Storvik, smitteverns-riktig antrukket som streikevakt i Levanger.

Vi kunne ikke godta arbeidsgiver sitt tilbud

De andre hovedorganisasjonene, YS, LO og Akademikerne, godtok et tilbud som ikke gir en klar reallønnsvekst. Det kunne ikke vi denne gangen. Spesielt siden vi i fjor var veldig lojale mot frontfagsrammen, men endte med å trekke et kortere strå enn privat sektor.

– Jeg er veldig glad for at vi er en del av Unio-laget. Det er store rekrutteringsutfordringer av sykepleiere og lærere, og vi har de siste årene merket en begynnende rekrutteringsutfordring av ergoterapikompetanse, sier Tove Holst Skyer.

Oppmerksomhet på behovet for riktig kompetanse, nok kompetanse og god kompetanse omfatter også ergoterapeuter – i aller høyeste grad.

Tove Holst Skyer, forbundsleder

Vi ønsket oss ikke en streik

En streik er aldri ønsket, verken av arbeidsgiver, innbyggerne eller av Ergoterapeutene. Det er uheldig når streik går utover en tredjepart. Likevel streiker vi nettopp for at samfunnet skal opprettholde gode tjenester, og vi streiker for bedre ergoterapi.

– SSB mener dessuten at det blir en mangel på ergoterapeuter i årene fremover, minner forbundslederen om.

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Vi må rekruttere og utdanne flere ergoterapeuter

– Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Situasjonen kan fort bli dramatisk hvis ikke flere søker seg til og velger å bli i disse yrkene. Lønn er et av flere virkemidler for å løse dette, sier leder av Unio kommune Steffen Handal.

Derfor streiker vi

– Jeg kan ikke være mer enig, sier Ergoterapeutenes forbundsleder, som påpeker at vi må utdanne minst 50 ekstra ergoterapeuter i året for å møte det forventede behovet som SSB beskriver.

Støtt streiken i sosiale media. Bruk ramme på profilbildet ditt, lik, del og kommenter.

Slutt opp om streiken du også

Selv om du ikke er i streik, er det mange muligheter for at du kan bidra til et godt streikeresultat. Denne streiken vil på mange måter avgjøres på nettet. Her er noen tips:

Ergoterapeuter gir bærekraftige helsetjenester

Gode tjenester krever riktig og god kompetanse, og ergoterapeuter er helt nødvendig for at kommunene skal kunne gi gode tjenester.

– Det må gjenspeiles i lønn, krever forbundlederen! Vi utløser innbyggernes ressurser, slik at de klarer seg mest mulig selv. Vi demper behovet for mer kostbare tjenester, som hjemmetjenester og institusjonsplasser, og vi bidrar til bærekraft i tjenestene. Det er helt nødvendig i møtet med samfunnets helse- og velferdsutfordringer.

SSB: 51 kommuner fortsatt uten ergoterapeut