OUS_11

Vi står skulder ved skulder med våre streikende medlemmer ved sykehusene

Unio har lenge forsøkt bli enig med Spekter. Det har vi dessverre ikke klart. Når avstanden mellom krav og tilbud er stor, og arbeidsgiverne ikke er villig til å strekke seg, måtte det bli streik denne gangen. Den streiken er det våre sykehus-medlemmer står i. Vi står med dem alle sammen.

Ergoterapeutene har sammen med de andre forbundene i Unio Spekter, vært tålmodige gjennom flere lønnsoppgjør.
– Nå må det skje noe, krever forbundsleder Tove Holst Skyer og fortsetter:

Forbundsleder Tove Holst Skyer takker medlemmene som tappert står i streik i Spekter-området.

– Det vi tydelig krever er reallønnsvekst til våre medlemmer. Det er nødvendig med et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning. Sykehusene er helt avhengig av kvalitet i tjenestene, og er derfor avhengig av kompetansen til Unios grupper – og selvfølgelig avhengig av ergoterapi. 

Vi vil mangle kompetanse

– Jeg er veldig glad for at vi er en del av Unio-laget, sier forbundslederen. Det er store rekrutteringsutfordringer av sykepleiere, og det vil fremover også bli en mangel på ergoterapikompetanse. Oppmerksomhet på behovet for riktig kompetanse, nok kompetanse og god kompetanse omfatter også ergoterapeuter – i aller høyeste grad.  

I dag er 18 ergoterapeuter i streik sammen med 313 Unio-medlemmer. Torsdag trappes streiken opp med henholdsvis 17 ergoterapeuter og 294 Unio-medlemmer.

Oversikt over sykehus i streik

Gode tjenester krever riktig kompetanse

Gode tjenester krever riktig og god kompetanse, og ergoterapeuter er helt nødvendig for at sykehusene skal kunne gi gode tjenester. 
– Det må gjenspeiles i lønn, slår Tove Holst Skyer fast! Det er for få av oss, og vi bidrar med det viktige aktivitetsperspektivet i spesialisthelsetjenestene. Vi utløser ressurser og hindrer unødvendig liggetid i sykehusene, og vi bidrar til bærekraft i tjenestene.  

Kompetanse koster

– Kompetanse koster, fortsetter forbundslederen. Lønna må sikre at unge vil velge å utdanne seg til ergoterapeuter, og den må sikre rekruttering til sykehusene – også i årene fremover. Vi vet at sykehusene strever med å konkurrere lønnsmessig når det skal rekrutteres ergoterapeuter, og at de med lang erfaring og tilleggskompetanse ofte velger kommunene, hvor de får bedre uttelling i lønn.  

Vi ønsket oss aldri en streik

– En streik er aldri ønsket, hverken av arbeidsgiverne, innbyggerne eller av oss. Det er uheldig når streik går utover en tredjepart, innrømmer lederen for Ergoterapeutene, men vi streiker for at samfunnet skal opprettholde gode tjenester, og vi streiker for bedre ergoterapi. Vi vet jo at SSB mener det blir en mangel på ergoterapeuter i årene fremover, i takt med den demografiske utviklingen.  

SSB forventer mangel på ergoterapeuter

Stolt forbundsleder

– Jeg er utrolig stolt over hvordan våre streikende står i denne kampen, sier forbundsleder Tove Holst Skyer. Denne pandemi-streiken utspiller seg i størst grad i sosiale medier, og det er godt å se kampviljen dokumenteres. Nå er det kjempeviktig at alle som ikke selv er i streik, heier og støtter opp om de streikende i Spekter-området. Jeg er utrolig stolt over innsatsen som gjøres.  Tusen, tusen takk, avslutter hun!

Facebook-ramma finnes også i en utgave for de de som støtter streiken, og i begge målformer.

Slutt opp om streiken du også

Selv om du ikke er i streik, er det mange muligheter for at du kan bidra til et godt streikeresultat. Denne streiken vil på mange måter avgjøres på nettet. Her er noen tips: