Steffen i streikeskjorte

Regjeringen stanser streiken i KS-området. Dette er provoserende!

Regjeringen har i dag gitt partene i den pågående Unio-streiken beskjed om at den vil vedta en lov om tvungen lønnsnemnd. Streiken må dermed avsluttes og de streikende i KS går tilbake på jobb.

De som har streiket vil få nærmere informasjon lokalt, om når de skal gjenoppta arbeidet.

En uke med streik har vært en landsomfattende markering av ergoterapeuter som en uunnværlig ressurs i landets kommuner. Både fysisk ved de ulike streikestedene og på nett.

Dette er provoserende

– Når regjeringen griper inn, viser det hvor uunnværlige Unios grupper er, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal.

Regjeringen har i dag gitt partene i den pågående Unio-streiken beskjed om at den vil vedta en lov om tvungen lønnsnemnd. Streiken må dermed avsluttes og de streikende i KS går tilbake på jobb.

Ansvarlig og rettmessig streik

– Det regjeringen gjør nå provoserer meg. Vi har drevet en ansvarlig og helt rettmessig streik. Når de stanser streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Handal mener regjeringen tar på seg et stort ansvar når de griper inn i konflikten.
– Regjeringens grep vil på ingen måte løse den samfunnsutfordringen streiken har handlet om.

Utfordringen med å rekruttere og beholde våre yrkesgrupper blir ikke borte av dette. I verste fall kan det skade rekrutteringen og muligheten til å holde på ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene. Vi er lei av å høre at det er vår tur neste gang, sier Handal. Streikelederen er tydelig på at Unio ikke er ferdig med denne kampen.

Denne konflikten har vi stått i sammen

Forbundsleder Tove Holst Skyer: sier:

«Jeg er utrolig stolt over hvordan medlemmene våre har stått i denne annerledes-hverdagen. Nettet har vært fullt av smil, kreativitet og stolthet over et fag som så utvilsomt er uunnværlig.

Jeg er også enormt takknemlig og rørt over hvordan medlemmer, enten de har vært i streik eller ikke, har beskrevet sin egen arbeidshverdag og vårt bidrag til aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester.

Dette har gjort inntrykk, og ikke bare hos oss. Det har blitt lagt merke til, både i og utenfor Unio-rekkene. Denne streiken har gjort oss mer synlige.

Det er utrolig skuffende at regjeringen avslutter streiken på denne måten, men kampen fortsetter lover forbundslederen.»

Les mer: Vi streiker for kunnskap og trygghet

Takk til alle som har streiket!

Selv om vi ikke kom i mål med resultatet for denne streiken, står ergoterapifaget, Ergoterapeutene og Unio sterkere enn noen gang. Dette kan vi først og fremst takke våre streikende medlemmer og tillitsvalgte for.