Ida Fuglerud

Omfattende streik krever det beste av oss alle

Onsdag ble streiken trappet opp i landets kommuner. I dag blir den det i Oslo. Om ikke partene blir enig i løpet av dagen, vil det også være streik ved sykehusene i morgen.
Kampen for kunnskap og trygghet er knallhard.

Ida Fuglerud streiker i Drammen, og ønsker med streiken å bidra til å gjøre ergoterapeututdannelse og yrkesvalg mer attraktivt, samt beholde kompetanse. (Foto: Hilde Bech)

Nå er det til sammen 349 ergoterapeuter i streik i KS-kommunene. I tillegg kommer Oslo kommune der det fra i dag er 29 ergoterapeuter i streik. Sammen med over 22500 Unio-medlemmer streiker vi nå over hele landet fra Kristiansand i Sør til Alta i Nord.

Her streiker Unio

Fare for streik ved sykehusene

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer, deriblant 18 ergoterapeuter, er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni.

Unios delegasjon hos Riksmekleren ledes av Lill Sverresdatter Larsen, og fra Ergoterapeutene deltar vår forhandlingssjef Hege Munthe.

Om grunnlaget for meklinga og det mulige streikeuttaket ved sykehusene

Vi streiker for kunnskap og trygghet

Det gleder meg å se at vi bruker streiken til å synliggjøre behovet for ergoterapikompetanse, sier en glad forbundsleder.

– Sammen med Unio-kollegene våre streiker vi for kunnskap og trygghet. På den måten streiker vi også for kvaliteten i tjenestene og for aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Derfor streiker vi

Lønn er et viktig virkemiddel for at ansatte skal orke å stå i høy arbeidsbelastning, og bli værende i jobben sin. Slik er det også for ergoterapeuter.

Vi vet at ergoterapeuters kompetanse smøres altfor tynt utover i kommunene. Det fører til tidsknapphet. Det fører til harde prioriteringer. Det fører til ventelister. Vi risikerer også at det fører til redusert kvalitet i tjenestene.

Delta i det landsomfattende toget

Kathrine Færestrands Facebook-post om hvorfor hun elsker ergoterapeut-yrket, og bidrar med uunnværlig kompetanse, ble delt som et godt eksempel av Unio Kommunes forhandlingsleder Steffen Handal. Mange ergoterapeuter har delt slike historier. Gjør det du også!

En streik krever det beste av oss, enten vi er i streik eller ei. Som en del av fellesskapet i Ergoterapeutene kan du støtte opp om streikende kolleger, oppmuntre og dele argumenter og de gode streikehistoriene.

Mens store folkemøter og tog er en del av ei ordinær streikeavvikling, legger koronapandemien klare begrensninger for dette. Denne streiken vil på mange måter avgjøres på nettet. Selv om du ikke er i streik, er det mange muligheter for at du kan bidra til et godt streikeresultat.

Du er også i konflikt

Å gjennomføre en streik er krevende, både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Det er derfor viktig at du som ikke er tatt ut i streik, viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakter og som tar kampen for deg. For du er også i konflikt. 

Info til deg som ikke er i streik

Stort lokalt engasjement

– Det gleder meg å se at vi bruker streiken til å synliggjøre behovet for ergoterapikompetanse. Synliggjøre hvorfor ergoterapi er viktig, og at vi skaper mestring og deltakelse for den enkelte, og bærekraftige helsetjenester, nå og i fremtiden, oppmuntrer forbundsleder Tove Holst Skyer.

Les mer om hvorfor streiken er viktig for aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester

Ergoterapeuter skulder ved skulder i Drammen og over hele landet. Cecilie Bjerke Ljostveit fra Norsk Fysioterapeutforbund, Christin Tjømøe, Bekkelund, Mia Høgelig Sjåfjell og Anette Børsum fra Norsk Ergoterapeutforbund. Alle ansatte i Aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune.

De sier: Ergo- og fysioterapeutene streiker fordi vi mener det må lønne seg å ta høyere utdanning. Ergoterapeuter og fysioterapeuters kompetanse er ettertraktet, ikke minst etter covid-19, men det er for få terapeuter. Vi må få de beste folka til jobben, og folka på jobben må ha gode arbeidsvilkår – lønn er et av flere virkemidler»