Aina-Skjefstad-Andersen-brudd

Også tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune

Unio Oslo kommune ble i dag varslet om at regjeringen vil foreslå en lov om tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune. Streikeleder Aina Skjefstad Andersen (bildet) i Unio Oslo kommune er dypt skuffet over Oslo kommune.

Det betyr at streiken i Oslo nå avsluttes, og at de 29 ergoterapeutene sammen med de om lag 1900 Unio-medlemmene som har vært i streik i Oslo kommune må tilbake på jobb. Streiken ved sykehusene fortsetter som tidligere.

Skuffet forhandlingsleder

– Dette er noe kommunen helt klart hadde bestemt seg for. Oslo var uinteressert i en løsning, sier leder i Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen

– I denne streiken har vi vært veldig bevisste på at vi ikke skulle sette liv og helse i fare. Uttakene har vært nøye planlagte, nettopp for å unngå tvungen lønnsnemnd. I tillegg har vi vært svært medgjørlige når kommunen har søkt dispensasjon, fortsetter hun.

Lønnsnemnd: Oslo kommune var uinteressert i løsning

For det konkrete tilfellet med hjemmetjenesten i bydel Nordre Aker som det refereres til, så var de ankene som ble avslått, gitt på bakgrunn av helgebemanning. Den pleien som ville blitt gitt, hadde altså vært på samme nivå som i helg/ferie.

Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd (utformet etter streikeavslutninga i KS-området)

Denne konflikten har vi stått i sammen

Forbundsleder Tove Holst Skyer: sier:

«Jeg er utrolig stolt over hvordan medlemmene våre har stått i denne streiken.

Det har vært flott å se hvordan medlemmer, enten de har vært i streik eller ikke, har beskrevet sin egen arbeidshverdag og vårt bidrag til aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester, for å støtte streiken.

Dette har gjort inntrykk både på meg, Unio-kolleger og andre. Denne streiken har synliggjort ergoterapeuters uunnværlige kompetanse.

Det er selvsagt skuffende at regjeringen avslutter også denne streiken, men kampen fortsetter, lover forbundslederen.»

Les mer: Vi streiker for kunnskap og trygghet

Vi er fortsatt i konflikt

Streikene ved landets sykehus pågår fortsatt. Vi håper at mange vil fortsette med å støtte opp om streikende kolleger og fortsette feiringa av faget.

Info til deg som ikke er i streik

Facebook-ramma finnes også i en utgave for de de som støtter streiken, og i begge målformer.

Streik i mange kanaler

For å holde deg løpende orienter om streiken og lønnsoppgjørene, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.