Unio_de-uunnværlige-ergoterapeut-i streik_org

Da er det også streik i Oslo kommune

Det blir streik i Oslo etter at meklingen ble brutt torsdag, flere timer etter bruddet for de øvrige kommunene. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Etter over et halvt døgn på overtid brøt Unio Oslo torsdag meklingen med Oslo kommune. Over 600 Unio-medlemmer går ut i streik fra fredag morgen. Dette er i tillegg til 12 ergoterapeuter, lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning som dermed er i streik fra og med 28. mai.

Her ser du oversikten over hvor det er streik

Uunnværlige for Oslo

Leder av Unio Oslo kommune Aina Skjefstad Andersen, måtte trekke i streikeskjorta i dag.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen er skuffet over utfallet.
– Vi beklager at vi måtte gå til dette skrittet i den vanskelige situasjonen Oslo kommunen nå står i.
Dessverre så vi ingen vilje hos kommunen til å prioritere de gruppene som det haster mest med å rekruttere og som er så viktig å beholde i Oslo.

– Våre medlemmer er svært viktig for byen. De utfører komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. De er uunnværlige, og uten deres kompetanse stopper Oslo. Hvis vi skal klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker, måtte vi ha en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, og sett starten på et lønnsløft for våre grupper.

Mer om bakgrunnen for bruddet

Riktig kompetanse for å gi gode tjenester

Ergoterapeuters kompetanse er nødvendig for å sikre bærekraftige helsetjenester, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Mange har i fjor og i år sett den samfunnskritiske rollen ergoterapeuter, lærere, sykepleiere, barnehagelærere og andre ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene har. Særlig i en kommune som Oslo der nedstengningen har vært langvarig. Nå er det på tide at kompetanse og utdanning anerkjennes også lønnsmessig, sier forbundsleder Tove Holst Skyer etter en hard natts intens mekling. 

– Økt rekruttering er nødvendig for å møte SSB sine beregninger om fremtidig behov for ergoterapeuter, som forventes å øke betydelig. Høyere lønn er et viktig virkemiddel, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, etter en hard natts mekling.

Tall fra SSB: 51 kommuner er fortsatt uten ergoterapeut

I selve meklinga i Oslo kommune er det Ergoterapeutenes advokat Berit Førli som har deltatt.

12 ergoterapeuter i streik i Oslo

Av våre 275 medlemmer i Oslo kommune er det 12 som nå er tatt ut i streik. Sammen med over 600 andre Unio-medlemmer, skal de ikke møte på jobb i morgen, men forholde seg til den informasjon som de får fra den lokale streikeledelsen.

Fortsatt mekling for medlemmene i staten

I tariffområdet stat hadde partene også en frist ved midnatt, på å finne en meklingsløsning i tariffoppgjøret. Partene har blitt enige om å mekle på overtid, og medlemmer i disse tariffområdene skal inntil videre møte på jobb som vanlig.

Slutt opp om streiken du også

Bruk rammer og forsidebilder på Facebook

Selv om du ikke er i streik, er det mange muligheter for at du kan bidra til et godt streikeresultat. Denne streiken vil på mange måter avgjøres på nettet. Her er noen tips:

Streik i mange kanaler

For å holde deg løpende orienter om streiken, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.