Tove-PB050200-b

Tall fra SSB: 51 kommuner er fortsatt uten ergoterapeut

En oversikt som Ergoterapeutene har fått utarbeidet av SSB, viser at det fortsatt er 51 kommuner som mangler ergoterapeut. Oversikten viser også at ergoterapeut-dekninga varierer stort mellom kommunene.

1. januar 2020 ble landetes kommuner pålagt å tilby innbyggerne ergoterapi. Ved utgangen av året er det fortsatt 51 kommuner som ikke har det på plass.

– Det er helt uholdbart at mange kommuner fortsatt mangler ergoterapi til sine innbyggere. Det er også uholdbart at mange kommuner har lange ventelister på ergoterapi, fremholder forbundsleder Tove Holst Skyer oppgitt.

51 kommuner fortsatt uten ergoterapeut

Oversikten fra SSB viser at det i 4. kvartal 2020 var 51 kommuner uten ergoterapeut. Kommunene er er ujevnt fordelt ut over landet. Forbundsleder Tove Holst Skyer oppfordrer kommunene til å tenke nytt.

– Vi må gi mer av de tjenestene som utløser innbyggernes ressurser og som utsetter eller forhindrer behovet for pleie. Dette er det eneste bærekraftige, sier hun, sier hun.

Regionene i forbundet jobber med å følge opp de kommunene som ikke har ergoterapeut tilsatt. Medlemmer som kan bidra til å få på plass ergoterapitilbud i alle landets kommuner, oppfordres til å ta kontakt med sin region.

Undersøk tallene for din kommune.

Vi trenger helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tjenester

Denne uka kunne Dagsrevyen vise oss hvordan en sykepleier måtte reise i to timer for å hjelpe en bruker med støttestrømper. Ergoterapeutene er opptatt av at vi er helt nødt til å gi helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tjenester, i mye større grad.

Faksimile fra NRK.no

NRK: Sykepleier Marita (28) må reise i to timer for å hjelpe Bjørg

– Hva om kommunen i NRK-saken hadde hatt en ergoterapeut? Hva om den ergoterapeuten, gjerne sammen med et hverdagsrehabiliteringsteam, kunne gitt tjenester i en avgrenset periode og bidratt til at Bjørg kunne klart seg selv, spør Tove?

Stor variasjon i ergoterapidekninga i landets kommuner

Tallene fra SSB viser også at antallet ergoterapeuter varierer stort mellom landets kommuner. Sammensatt med innbyggertallet viser også oversikten stor variasjon av ergoterapeuter per 10 tusen innbyggere. Gjennomsnittlig er tallet 5,9. Ligger din kommune over eller under gjennomsnittet?

Mange kommuner har imidlertid lange ventelister på tilbud om ergoterapi.  Erfaringer, spesielt gjennom pandemien, viser at innbyggerne taper funksjon mens de venter på tjenester.
– En ergoterapeut utsetter og forhindrer behov for mer kostbare tjenester, men viktigst av alt: Vi gjør så flere klarer seg selv og mestrer de viktige hverdagsaktivitetene, minner forbundslederen om.

Flere stillinger og færre kutt

Les artikkelen «Flere stillinger og færre kutt i Ergoterapeutens april-nummer.»

Den store underdekninga i ergoterapitjenestene, de lange ventelistene og de store forskjellene i ergoterapitilbudet i landets kommuner, gir medlemmer og tillitsvalgte mye å ta tak i. Vi har et stort mulighetsrom.

I april-nummeret av Ergoterapeuten gir seniorrådgiver Solrun Nygård forslag til hvordan ledere og tillitsvalgte kan bygge opp argumentasjon for flere stillinger og forhindre reduksjon i ergoterapitilbudet.

Arbeidet med budsjettene starter om våren. Det er nå ledere og tillitsvalgte kan legge grunnlaget for å få hyggelige resultater i desember og unngå de mindre hyggelige overraskelsene.

Seniorrådgiver Solrun Nygård i Ergoterapeuten 3-2021

Delta i den faglige dugnaden

– Hva hadde du valgt: Hjelp til å kle deg eller hjelp til å kunne kle deg selv, spør forbundsleder Tove Holst Skyer retorisk og fortsetter: Og hva tror du er mest lønnsomt for samfunnet?

– Nettopp slår hun fast. Det er ingen grunn til å vente. Vi må ha bærekraftige helsetjenester nå! I løpet av de siste årene har alt av offentlige dokumenter, stortingsmeldinger, retningslinjer og veiledere pekt i retning av økt bruk av ergoterapeuters kompetanse. Veksten i stillinger har også vært stor, men mulighetsrommet ligger ute i den enkelte kommune og sykehus.

Det er vår. Det er dugnadstid. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å rette ryggen og ta del i den faglige dugnaden for å virkelig få tatt i bruk ergoterapeuters kompetanse.

Forbundsleder Tove Holst Skyer.

Om SSB-tallene

Oversikten fra SSB gjengir ergoterapeuter ansatt i kommunene i 4. kvartal 2020. Hvis en person har flere arbeidsforhold, velger vi å se på hovedarbeidsforholdet til personen

Oversikten skiller mellom medlemmer som har yrkeskode «ergoterapeut» og andre yrkeskoder.

SSB leverer tallene med sine regler for anonymisering: Dersom en celle inneholder verdien 1 eller 2 erstattes den av et punktum «.».