ungdom-bestefar8336

Alle skal kunne delta – Nytt gratis nettkurs starter til høsten

Bli inspirert til å ta i bruk din faglige verktøykasse for økt inkludering og deltakelse og bidra til bærekraftige tjenester.

«Alle skal kunne delta – Ergoterapeuters bidrag til bærekraftige helsetjenester» tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og er relevant for alle ergoterapeuter, uavhengig av hvilket fagområde eller nivå i helsetjenesten du er ansatt.

5 moduler

Kurset er oppbygd av 5 moduler, først modul legges ut 15. september 2020. Her får du faglig påfyll gjennom; litteratur, videoforelesninger og refleksjonsoppgaver som skal løses fysiske eller digitale nettverksgruppemøter

Merittering

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist.

Kurset er gratis, og forelesninger og presentasjoner vil bli tilgjengelige for alle interesserte. For å delta i nettverksgrupper og motta  kursbevis må du være medlem.

Les mer om kurset.

Påmeldingen er nå åpen og du kan melde det på i kurskalenderen.

Det er ingen påmeldingsfrist.

Runde 2 «Deltakelse og mestring for eldre»

Ergoterapeutene åpner nå opp for runde 2 av suksessen «Deltakelse og mestring for eldre». Kurset er utviklet for å løfte frem ergoterapeuters kompetanse og motivere til å ta i bruk dette mulighetsrommet. Kvalitetsreformen Leve hele livet har som mål at de eldre i større grad skal mestre eget liv. Mål er at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med å legge til rette for deltakelse og mestring for eldre i sitt arbeid med kvalitetsreformen Leve hele livet. 

Les mer om kurset

Påmelding til runde 2 er nå åpen og ligger i kurskalenderen.