bar-bestefar7245

Nettkurs – Deltakelse og mestring for eldre

Hvordan kan du bruke mulighetsrommet som reformen «Leve hele livet» gir.

Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk mulighetsrommet som kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir.

Hvordan kan ergoterapeuter bidra til at kommunene innfrir forventningene i reformen om at eldre skal kunne leve aktive, gode liv så lenge som mulig? Hvordan kommuniserer vi ergoterapeuters kompetanse? Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak? Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler? 

Dette er spørsmål som nettkurset skal hjelpe deg å gi svar på.

Nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre»

Professor og æresmedlem Kjersti Vik deltar som foreleser.

Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med personsentrerte tjenester, utvikling av lokalsamfunn og tiltak som bidrar til mestring og deltakelse for eldre.  

Vi vil gjennom et nettkurs, gjøre kompetansen tilgjengelig for så mange som mulig. Det blir i tillegg gratis.

Med oss på laget har vi Kjersti Vik og Linda Stigen i tillegg til Nils Erik Ness og Toril Laberg med flere.

5 moduler

Kurset vil deles opp i moduler med to moduler høsten 2019 og tre våren 2020. Modulenes tema er valgt ut i fra de kapitler i Leve hele livet hvor ergoterapeuters kompetanse er sentral for kommunenes arbeid med reformen. 

Kursopplegg

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • litteratur  (individuelt)
  • videoforelesninger lagt ut på nett ( se på individuelt)
  • refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses fysiske eller digitale nettverksgruppemøter.  

Kurset bygger ditt nettverk

Deltakerne vil blir delt inn i grupper. En kontaktperson får i oppgave å finne tid og sted for første møte. Det er opp til nettverksgruppen å finne tid. Det bør tilstrebes å finne en tid alle kan delta, enten fysisk eller via Skype, Teams el.l. 

Det anbefales at nettverksgruppene avvikles før neste modul legges ut, men dette er ikke noe krav. Trenger gruppen lenger tid på å finne tidspunkt for møte hvor det passer for alle, så er det helt i orden. 

Det må settes av tid til litteratur og forelesninger før møtet med refleksjon avholdes.

Mange ergoterapeuter jobber alene, og nettverksgrupper gir mulighet for faglige diskusjoner, noen å dele erfaringer og løsninger med, bygge nettverk.  

Meritterende kurs – Bli ergoterapispesialist!

Forelesningene vil bli liggende ute på vår hjemmeside. Men det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist. 

Kontaktpersonen i gruppa rapporterer inn deltakere i denne lenken; Registrering av deltakelse i nettverksgruppe

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. 

Du melder deg på hele kurspakken, men kan hoppe av underveis eller for enkelte moduler hvis du vil. Godkjenningen gjelder pr modul. Ved gjennomføring av alle de 5 modulene vil du få godkjent 30 timer som meritterende til ergoterapispesialist. 

 

Kurset er godt i gang, men du har fortsatt muligheter for å delta!

Førsteamanuensis Linda Stigen deltar som foreleser på kurset. (Foto: NTNU)

Kurset startet i september 2019. De fleste nettverksgruppene er godt i gang og har avlagt flere moduler. Om du melder deg på nå vil du kunne hoppe inn i en eksisterende gruppe og få med deg de modulene de har igjen. De modulene du da mangler kan du ta på egenhånd, eller du kan ta de modulene du mangler til høsten for da starter vi opp hele kurset fra start. Det vil si at om du mangler noen moduler så har du mulighet til å ta disse i en nyopprettet nettverksgruppe til høsten. Eller du kan ta hele kurset fra modul 1 til Modul 5 i nyopprettet nettverksgruppe til høsten

Hvis du kjenner til flere kolleger som ønsker å ta alle modulene sammen nå, så er det anledning til det også. Meld dere på og skriv i merknadene at dere ønsker å være en gruppe.

Ønsker du å ta kurset på egenhånd? Du går da glipp av diskusjonen i nettverksgruppe, men vil få utbytte av kurset likevel. Hele kurset ligger ute på hjemmesiden fritt tilgjengelig for alle, med litteratur, forelesninger og spørsmål til refleksjon. Så det ligger godt tilrette for selvstudium og egen refleksjon. Uten deltakelse i nettverksgruppe vil du ikke få kursbevis og modulen godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.