bar-bestefar7245

Nettkurs – Deltakelse og mestring for eldre

Hvordan kan du bruke mulighetsrommet som reformen «Leve hele livet» gir.

Ergoterapeutene utvikler nå kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk mulighetsrommet som kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir.

Hvordan kan ergoterapeuter bidra til at kommunene innfrir forventningene i reformen om at eldre skal kunne leve aktive, gode liv så lenge som mulig? Hvordan kommuniserer vi ergoterapeuters kompetanse? Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak? Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler? 

Dette er spørsmål som nettkurset skal hjelpe deg å gi svar på.

Nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre»

Professor og æresmedlem Kjersti Vik deltar som foreleser.

Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med personsentrerte tjenester, utvikling av lokalsamfunn og tiltak som bidrar til mestring og deltakelse for eldre.  

Vi vil gjennom et nettkurs, gjøre kompetansen tilgjengelig for så mange som mulig. Det blir i tillegg gratis.

Med oss på laget har vi Kjersti Vik og Linda Stigen i tillegg til Nils Erik Ness og Toril Laberg. Flere navn vil komme til etterhvert.

Første modul i september – meld deg på!

Førsteamanuensis Linda Stigen deltar som foreleser på kurset. (Foto: NTNU)

Modul 1: Deltakelse og mestring for eldre – ergoterapeuters kjernekompetanse legges ut 15. september. 

5 moduler

Kurset vil deles opp i moduler med to moduler høsten 2019 og tre våren 2020. Modulenes tema er valgt ut i fra de kapitler i Leve hele livet hvor ergoterapeuters kompetanse er sentral for kommunenes arbeid med reformen. 

Kursopplegg

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • litteratur  
  • videoforelesninger lagt ut på nett
  • refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses individuelt og i fysiske eller digitale nettverksgrupper.  

Det er satt en påmeldingfrist i forkant av hver modul. Det er for at du skal få tildelt en nettverksgruppe til refleksjonsoppgavene. Det som melder seg på etter at gruppene i en modul er inndelt, vil måtte vente til neste modul før de får en nettverksgruppe. De vil da få beskjed om gruppe før modulen legges ut på vår hjemmeside. Se datoer over.

Det er bare diskusjon i nettverksgruppe en går glipp av ved å melde seg på for sent. Hele kurset ligger ute på hjemmesiden fritt tilgjengelig for alle, med litteratur, forelesninger og spørsmål til refleksjon. Så det ligger godt tilrette for selvstudium og egen refleksjon.

Kurset bygger ditt nettverk

Deltakerne vil blir delt inn i grupper. En kontaktperson får i oppgave å finne tid og sted for første møte. Det er opp til nettverksgruppen å finne tid. Det bør tilstrebes å finne en tid alle kan delta, enten fysisk eller via Skype el.l. 

Det anbefales at nettverksgruppene avvikles før neste modul legges ut, men dette er ikke noe krav. Trenger gruppen lenger tid på å finne tidspunkt for møte hvor det passer for alle, så er det helt i orden. 

Det må settes av tid til litteratur og forelesninger før møtet med refleksjon avholdes.

Mange ergoterapeuter jobber alene, og nettverksgrupper gir mulighet for faglige diskusjoner, noen å dele erfaringer og løsninger med, bygge nettverk.  

Meritterende kurs – Bli ergoterapispesialist!

Forelesningene vil bli liggende ute på vår hjemmeside. Men det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist. 

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. 

Du melder deg på hele kurspakken, men kan hoppe av underveis eller for enkelte moduler hvis du vil. Godkjenningen gjelder pr modul. Ved gjennomføring av alle de 5 modulene vil du få godkjent 30 timer som meritterende til ergoterapispesialist. 

Registrering av deltakelse i nettverksgruppe