bar-bestefar7245

Nettkurs – Deltakelse og mestring for eldre

Hvordan kan du bruke mulighetsrommet som reformen «Leve hele livet» gir.

Påmelding er nå stengt – siden vil være tilgjengelig til alle gruppene er ferdig med kurset.

Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk mulighetsrommet som kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir.

Hvordan kan ergoterapeuter bidra til at kommunene innfrir forventningene i reformen om at eldre skal kunne leve aktive, gode liv så lenge som mulig? Hvordan kommuniserer vi ergoterapeuters kompetanse? Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak? Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler? 

Dette er spørsmål som nettkurset skal hjelpe deg å gi svar på.

Nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre»

Professor og æresmedlem Kjersti Vik deltar som foreleser.

Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med personsentrerte tjenester, utvikling av lokalsamfunn og tiltak som bidrar til mestring og deltakelse for eldre.  

Nettkurset gjøre kompetansen tilgjengelig for mange og er gratis.

Med oss på laget har vi Kjersti Vik og Linda Stigen i tillegg til Nils Erik Ness og Toril Laberg med flere.

5 moduler

Kurset er delt opp i moduler. Modulenes tema er valgt ut i fra de kapitler i Leve hele livet hvor ergoterapeuters kompetanse er sentral for kommunenes arbeid med reformen. 

Kursopplegg

Kurset gir faglig påfyll gjennom: 

  • litteratur  (individuelt)
  • videoforelesninger lagt ut på nett ( se på individuelt)
  • refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses fysiske eller digitale nettverksgruppemøter.  

Kurset bygger ditt nettverk

Deltakerne blir delt inn i grupper som opprettes etter hvert som påmeldingene kommer. En kontaktperson får i oppgave å finne tid og sted for første møte. Det er opp til nettverksgruppen å finne tid der alle kan delta, enten fysisk eller via Skype, Teams eller lignende.  

Den enkelte selv må settes av tid til litteratur og forelesninger før møtet med refleksjon avholdes.

Mange ergoterapeuter jobber alene, og nettverksgrupper gir mulighet for faglige diskusjoner, noen å dele erfaringer og løsninger med, bygge nettverk. 

Meritterende kurs – Bli ergoterapispesialist!

Forelesningene ligger åpent på vår hjemmeside. Det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får kursbevis og modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist. 

Kontaktpersonen i gruppa rapporterer inn deltakere i en lenke de får tilsendt.

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 4 timer forarbeid  inkludert lesing og videoer, samt 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. 

Du kan melde deg på hele kurspakken, eller enkeltmoduler. Godkjenningen gjelder pr modul. Ved gjennomføring av alle de 5 modulene vil du få godkjent 30 timer som meritterende til ergoterapispesialist. 

Runde 2 

Førsteamanuensis Linda Stigen deltar som foreleser på kurset. (Foto: NTNU)

Dette nettkurset ble opprettet høsten 2019 og alle modulene er nå tilgjengelig. Svært mange har gjennomført kurset og gir gode tilbakemeldinger. For at flere skal gis anledning til å delta starte vi nå med runde 2. Du kan melde deg på hele kurset eller enkeltmoduler. Om du mangler noen moduler fra første runde har du mulighet til å ta disse nå. 

Nettverksgrupper blir opprettet ette hver som påmeldingene kommer inn. Har du ønsker om hvem du vil komme i gruppe med så skriv dette i merknadsfeltet.

Ønsker du å ta kurset på egenhånd? Du går da glipp av diskusjonen i nettverksgruppe, men vil få utbytte av kurset likevel. Hele kurset ligger ute på hjemmesiden fritt tilgjengelig for alle, med litteratur, forelesninger og spørsmål til refleksjon. Så det ligger godt til rette for selvstudium og egen refleksjon. Uten påmelding og deltakelse i nettverksgruppe vil du ikke få kursbevis og modulen godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.