Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Alle skal kunne delta – Ergoterapeuters bidrag til bærekraftige helsetjenester

Gratis nettkurs, som tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og er relevant for alle ergoterapeuter, uavhengig av hvilket fagområde eller nivå i helsetjenesten deltakerne er ansatt.
Hvor og når
Dato
15 september, 2021 - 31 desember, 2022
Sted
Nettkurs
Arrangør
Ergoterapeutene
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Målsettingen med kurset er at deltakeren skal bli inspirert til å ta i bruk hele vår faglige «verktøykasse» for økt inkludering og deltakelse, for derved også å bidra til bærekraftige helsetjenester. Vår «verktøykasse» inneholder ofte flere virkemidler enn de som forventes fra leder og samarbeidspartnere i dag.

Kurset tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og er relevant for alle ergoterapeuter, uavhengig av hvilket fagområde eller nivå i helsetjenesten deltakerne er ansatt.

Kurset vil deles opp i moduler med to moduler høsten 2020 og tre våren 2021. Hver modul har selvstudium og refleksjon i nettverksgrupper. Først modul legges ut 15. september 2020. Det er ingen påmeldingsfrist, men påmeldingen er åpen fra slutten av juni.

Alle har tilgang til materiellet på hjemmesidene, men kun medlemmer kan melde seg på kurset og delta i nettverksgrupper.

Les mer informasjon om kurset.

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe.