ungdom-bestefar8336

Nettkurs- Alle skal kunne delta – Ergoterapeuters bidrag til bærekraftige helsetjenester

Kurset tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og er relevant for alle ergoterapeuter, uavhengig av hvilket fagområde eller nivå i helsetjenesten deltakerne er ansatt.

Påmelding er nå stengt – siden vil være tilgjengelig til alle gruppene er ferdig med kurset.

Målsettingen med kurset er at deltakeren skal bli inspirert til å ta i bruk hele vår faglige «verktøykasse» for økt inkludering og deltakelse, for derved også å bidra til bærekraftige helsetjenester. Vår «verktøykasse» inneholder ofte flere virkemidler enn de som forventes fra leder og samarbeidspartnere i dag.

Først modul legges ut 15. september 2020. Det er ingen påmeldingsfrist, men påmeldingen er åpen fra slutten av juni.

Velkommen til Alle skal kunne delta – kursintroduksjon. Forbundsleder Nils Erik Ness.

5 moduler

Kurset vil deles opp i moduler med to moduler høsten 2020 og tre våren 2021. 

Kursopplegg

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • litteratur  (individuelt)
  • videoforelesninger lagt ut på nett (se på individuelt)
  • refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses fysiske eller digitale nettverksgruppemøter

Kurset bygger ditt ergoterapifaglige nettverk

Mange ergoterapeuter jobber alene, og nettverksgrupper gir mulighet for faglige diskusjoner, noen å dele erfaringer og løsninger med, bygge nettverk. 

Deltakerne vil blir delt inn i grupper på ca. 5 deltakere. Kun medlemmer av Ergoterapeutene får delta i nettverksgrupper. Som hovedregel vil gruppene dannes etterhvert som påmeldingene kommer. Det vil si at gruppene vil kunne ha deltakere fra ulike fagområder og nivå i helsetjenesten. Det gir rom for brede faglige nettverk. Det er imidlertid mulig for kollega-grupper å delta på kurset sammen dersom dette presiseres i merknadsfeltet i påmeldingen. Hver gruppe skal ha en kontaktperson som har ansvar for å kalle inn til første møte og rapportere inn hvem som har deltatt. Noen deltakere har avklart med arbeidsgiver at nettverksgruppemøter kan tas i arbeidstiden, helt eller delvis. I påmeldingen blir alle spurt om dette. Da er det lettere for kontaktpersonen å finne tid for møtet som passer for alle. Det bør tilstrebes å finne en tid alle kan delta, enten fysisk eller via Skype, Teams  eller lignende. 

Det anbefales at nettverksgruppene avvikles før neste modul legges ut, men dette er ikke noe krav. 

Det må settes av tid til litteratur og forelesninger før møtet med refleksjon avholdes.

Meritterende kurs – Bli ergoterapispesialist!

Forelesningene vil bli liggende ute på vår hjemmeside. Men det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist. 

Kontaktpersonen i gruppa rapporterer inn deltakere i denne lenken (kommer senere).

Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. 

Det er stor fleksibilitet. Du kan melde deg på hele kurspakken, enkelt moduler og hoppe av underveis hvis du vil. Godkjenningen gjelder pr modul. Ved gjennomføring av alle de 5 modulene vil du få godkjent 30 timer som meritterende til ergoterapispesialist.