Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kompetanse»

Dette nettkurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.
Hvor og når
Dato
25 april, 2022 - 31 desember, 2024
Sted
Nettbasert
Arrangør
Ergoterapeutene
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Alle medlemmer skal ivaretas av en tillitsvalgt med ressurser, kompetanse og verktøy som gir trygghet og motivasjon i vervet. De tillitsvalgte skal samtidig være fagpolitisk sterke, innovative og bidra til gode arbeidsbetingelser for medlemmene, samt til fagets og samfunnets utvikling.

denne siden finner du som tillitsvalgt all nødvendig informasjon og dokumentasjon for å delta på dette nettkurset. Enten du gjør det som et selvstudium eller ønsker å delta i refleksjonsgrupper, og dermed oppnå sluttkompetanse i form av kursbevis.

Kurset er gratis, og som deltaker vil du få best utbytte av kurset dersom du har gjennomført Grunnkurs 1 og Grunnkurs 2 først.