NY-bilkj├©ring2639

Vurdering av førlighet

Helsekravet til førlighet betyr at personen må ha tilstrekkelig fysisk funksjon til å kjøre trafikksikkert.

Her kartlegges om kjøringen påvirkes av redusert fysisk funksjon. Ved progressive sykdommer er kravene beskrevet under de enkelte diagnosene i Helsedirektoratets – veileder til førerkort. Når føreren har fysiske utfordringer kan det være være nyttig å samarbeide med fysioterapeut.

Det må vurderes om fysisk funksjon kan kompenseres for, ved tilpasninger av styring, gass/brems, bruk av kjørebrytere og av førermiljøet. Personer med nedsatt førlighet bør henvises til NAV Bilsenter før det gjøres en kjørevurdering ved Statens Vegvesen. Dette samarbeidet gir en god kartlegging av funksjon og behov for spesialutstyr og eventuelle ombygginger av bilen.

Kombinasjon av kognitive og fysiske utfordringer kan gjøre det vanskelig for personen å kompensere for begge deler. Dette avhenger blant annet av personens ressurser med personen simultankapasitet, konsentrasjon og trygghet.

Tilbake til: Ergoterapeuters vurdering av helsekrav