NY-bilkj├©ring2639

Praktisk vurdering

I mange tilfeller er det nødvendig å vurdere personen under bilkjøring.

Ved tvil om helsekravet er oppfylt, kan legen anmode fylkesmannen om kjørevurdering, hvor personen kjører på en trafikkert vei til et kjent mål der blant annet kjøreruten går ut i forkjørsvei og til venstre, rundkjøring og tunnelkjøring inngår.

Helsedirektoratets veileder kapittel 6 om kognitiv svikt, påpeker at leger kan henvise til ergoterapeut, som har gjennomgått kurs i P-Drive for vurdering av kjøreevne. P-Drive er en standardisert observasjonsprotokoll som brukes i praktisk kjøretest for å analysere bilkjøring som aktivitet, og personens utførelse. Slik vurdering erstatter ikke kjørevurdering ved trafikkstasjon.