Nils-Erik-24-1-scaled

Prioritering av helsehjelp i Norge under koronapandemien

I dag har Ergoterapeutene gitt innspill til de prioriteringskriterier som Helsedirektoratet foreslo 19.mars. Retningslinjene skal regulere tildeling av helsehjelp under den pågående pandemien.

Før helga kom Helsedirektoratet med utkast til råd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

– Fremdeles skal pasienter  vurderes ut fra kriteriene nytte, ressurs og alvorlighet, men vi har forståelse for at pandemien krever presiseringer, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Ergoterapeutenes innspill til Helsedirektoratet

Så langt det er mulig må pasienter få alternativ oppfølging. Digitale løsninger kan gi faglig oppfølging og ivareta pasienten, og blir særlig viktig for personer i alvorlig krise og selvmordsfare.
– Det er oppløftende å se at ergoterapeuter nå bidrar med oppfølging og samhandling på telefon, chat og videomøter, sier forbundslederen.

Informasjon om Korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om Korona-pandemien du finner også de enkelte sakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19