Klare mangler ved Helsedirektoratets forslag til prioriteringsråd for sykehjem og hjemmebaserte tjenester under koronapandemien

Ergoterapeutene har gitt Helsedirektoratet våre innspill til «Prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester».

Forbundsleder Nils Erik Ness, ser klare mangler ved Helsedirektoratets forslag til prioriteringsråd for sykehjem og hjemmebaserte tjenester under koronapandemien.

Ergoterapeutene er bekymret for at prioriteringene, slik de foreslås i dette utkastet, vil bryte med de vedtatte prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet. Spesielt savner vi en tydeligere prioritering knyttet til mestring.

– Mange uten Covid-19 miste eller får ytterligere utsatt sin re/habilitering på ubestemt tid, frykter forbundsleder Nils Erik Ness.

Ergoterapeutenes høringssvar

Samtidig skal ergoterapitjenesten, skal ta imot ferdigbehandlede Covid-19-pasienter med behov for opptrening og tilrettelegging.

Hva med de øvrige ansvarsområdene til kommunene?

Notatet omfatter kun deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
– Hva med de øvrige ansvarsområdene til kommunene, spør Nils Erik Ness?

Ergoterapeutene mener at notatet snarlig må etterfølges av prioriteringsråd på de andre områdene, eller at flere områder må tas inn i dette dokumentet.

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19