Helsedirektoratets prioriteringsråd er klare

Mandag ga vi våre råd til Helsedirektoratet. I dag kom de med råd om prioritering av helsehjelp under korona-pandemien.

Svakt smilende forbundsleder i fargeglad skjorte.
Dette er nyttige og konkrete råd, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Etter en kort høringsrunde og tilsvarende bearbeiding av høringssvarene, har Helsedirektoratet i dag kommet med råd til helse- og omsorgstjenesten om prioritering under Korona-pandemien.

Målet er at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien 25. mars 2020 (pdf)

Fornøyd forbundsleder

– Dette er nyttige og konkrete råd, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Mandag ga Ergoterapeutene sitt innspill til Helsedirektoratets arbeid.

Ergoterapeutenes innspill til Helsedirektoratet

I vårt innspill påpekte vi viktigheten av å legge til rette for økt bruk av nye teknologiske løsninger i pasientbehandlingen. Videre var vi opptatt av at personer med akutt behov for rehabilitering, etter for eksempel hjerneslag, ryggmargskader og ulike traumer, fortsatt skal motta nødvendig rehabilitering.
– På disse områdene er vi hørt, og det er vi glade for, sier forbundslederen som også er fornøyd med at det presiseres at helsestasjoner fortsatt skal følge opp barn og unge som har behov for det.

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19