Ergoterapeutene med klare forventninger til «Råd for åpning av virksomheter som driver 1-1 behandling»

I sitt høringssvar til Folkehelseinstituttet stiller Ergoterapeutene klare forventninger til de råd som skal utarbeides for ergoterapi, og andre tjenester som driver 1-1 behandling.

Hvis kapasiteten i helsetjenestene skal sikres, må smitteverntiltakene for ergoterapeuter bidra til at virksomheten ikke innskrenkes unødig, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Tiltak som opprettholder eller bedrer funksjon og skaper mestring og selvhjulpenhet i hjemmet, er viktigere enn noen gang.
– Hvis kapasiteten i helsetjenestene skal sikres, må smitteverntiltakene for ergoterapeuter bidra til at virksomheten ikke innskrenkes unødig, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Ergoterapeutenes høringssvar

Ergoterapeutene forventer tydelige, virksomhetsspesifike råd

I all 1-1 behandling bør ergoterapeuter følge de samme rådene som gjelder for leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Det må være tydelig at smittevernutstyr er et krav og skal være tilgjengelig også for ergoterapeuter.
– Virksomhetsspesifikke råd for ergoterapeuter må være tydelige på hvordan ergoterapeuter skal forholde seg til rengjøring og vask av treningsutstyr, kartleggingsredskaper og tekniske hjelpemidler, før og etter bruk, forventer forbundslederen.

Utlevering av hjelpemidler

Rutiner for utlevering av hjelpemidler fra kommunale korttidslagere og fra NAV hjelpemiddelsentraler må være nasjonale og tydelige, slik at utlån av hjelpemidler ikke stopper opp.
– Vi er kjent med at enkelte kommuner ikke leverer hjelpemidler hjem til brukerne, av smittevernhensyn. Tekniske hjelpemidler utgjør svært viktige tiltak for å muliggjøre selvhjulpenhet og mestring av hverdagsaktiviteter, minner Nils Erik Ness om.

Ta kontakt!

Ergoterapeutene ber om at de tillitsvalgte og medlemmer ikke nøler med å ta kontakt med forbundskontoret i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Enten det gjelder lønns- og arbeidsforhold eller spørsmål om fagutøvelsen.

Informasjon om korona-pandemien på Ergoterapeutenes hjemmesider

Ergoterapeutene har samlet saker om korona-pandemien og du finner også de enkelte nyhetssakene på www.ergoterapeutene.org/covid-19