Streikebanner, stat 2024

Vi streiker for statsansatte med høyere utdanning

Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. Derfor er det streik i staten.

Streiken berører 230 av våre medlemmer som er ansatt i staten, og fra mandag vil 10 av dem være i streik. De fleste av dem ved NTNU Trondheim. I dag gikk 21 Unio-medlemmer ut i streik. Mandag følger 1600 kollegaer etter. De fleste i politiet og universitets- og høgskolesektoren.

Her streiker Unio

«Staten og regjeringen har selv valgt streik»

Staten og regjeringen har selv valgt streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio stat.

Unio er i streik i staten etter at meklingen hos Riksmekleren var resultatløs. Staten var aldri interesserte i å komme Unios krav i møte, men var opptatt av å tvinge alle statsansatte over på én tariffavtale for enhver pris.

– Denne avtalen ville gitt en dårligere løsning for Unios medlemmer enn i dag, og det var aldri aktuelt å godta statens forslag. Staten visste godt at Unio og Akademikerne aldri kunne akseptere en slik avtale. Staten og regjeringen har selv valgt streik, sier Lind.

Ytterligere kommentarer på Unios hjemmeside

Utdanning må lønne seg, også i staten

Utdanning må lønne seg, også i staten, krever forbundsleder Tove Holst Skyer.

Statsansatte med høyere utdanning har over tid hatt dårlig lønnsutvikling, både sammenlignet med høyt utdannede i privat sektor og statsansatte med kort utdanning.

– Unio og Akademikerne inngikk for to år siden en tariffavtale med staten, som tok tak i denne urettferdigheten, og var bra for statsansatte med høyere utdanning, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Streiken sparket i gang med digital markering i dag

Du kan se og høre et opptak her.

Informasjon ved forhandlinger og streik

Du har mange muligheter til å holde deg orientert om streiken og forhandlinger i de ulike tariffområdene:

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.