Markering foran Stortinget_4685

Streiken trappes kraftig opp mandag

Unio stat meldte i dag om utvidelse av streiken fra mandag. Av 3300 Unio-medlememr som da vil være i streik, er 10 av dem medlemmer i Ergoterapeutene. Les mer om hvorfor det er streik, hvorfor den trappes opp og hvordan du skal forholde deg.

Unio mer enn dobler streikeuttaket fra arbeidsdagens begynnelse mandag morgen.

Det nye uttaket rammer spesielt grensekontrollen på Gardermoen og Flesland, passkontor i Bergen og Trøndelag, Meteorologisk institutt, Nasjonalbiblioteket og lærer– og sykepleierutdanningene.  

Til sammen vil 3300 Unio-medlemmer være i streik fra mandag. 10 av disse er medlemmer i Ergoterapeutene, og allerede i streik fra sine stillinger på NTNU Trondheim og HVL Bergen.

Les mer om uttaket på Unios hjemmesider.

Utdanning må lønne seg, også i staten

Til daglig leder hun Forskerforbundet, men nå er Guro Elisabeth Lind streikegeneral for 36.000 Unio-medlemmer i staten. – Vi tar kampen for statsansatte med høyere utdanning, sier hun.

Forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Foto: Unio

– For å forstå hvorfor vi er i streik, må vi gå tilbake til forrige hovedtariffoppgjør. I 2022 ble Unio og Akademikerne enige om en ny tariffavtale med staten. Målet vårt med den nye avtalen, var å få handlingsrom til å sikre utdanningsgruppene bedre lønnsutvikling. Den jobben er vi godt i gang med, men nå vil altså staten skrote hele avtalen.
Les mer om bakgrunnen for streiken på Unios hjemmesider.

Nyttig informasjon til ikke-streikende i staten og andre tariffområder

Slik markeres streiken landet rundt

Fra og med mandag er 3300 Unio-medlemmer i staten, ute i streik. I tillegg til sentralt plasserte streikevakter, landet rundt, planlegges det en lang rekke åpne arrangementer rundt om på gater og torg.

Selv om du ikke er tatt ut i streik, er det viktig at vi som medlemmer i Unio står sammen, bak våre streikende. Klapp en streikevakt på skuldra, og delta gjerne på et av de mange streikearrangementene

Stor oppslutning om streikemarkeringer landet rundt. (Foto: Unio)
Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Informasjon under streiken

Om ikke informasjonen ovenfor er tilstrekkelig, finner du mer her: