Streike-forside, FB

Streik i staten.

Etter 7 timers mekling på overtid, brøt Unio stat meklingen i statsoppgjøret.

21 Unio-medlemmer i statsområdet har nå gått ut i streik. Ingen av disse er ergoterapeuter.

Mandag trappes streiken betydelig opp, men heller ikke da berøres våre medlemmer av uttaket.

Unio streiker for statsansatte med høyere utdanning

Informasjon ved mekling streik

Det er ingen mulighet til å orientere om fremdrifta i meklinga, men du har mange muligheter for å bli oppdatert om et eventuelt resultat:

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.