Spekter-forhandlingene 2024

Løsning for våre medlemmer i helseforetakene

Etter å ha forhandlet gjennom dagen, ble Ergoterapeutene i ettermiddag enig med Spekter om lønnsoppgjøret for våre medlemmer i helseforetakene. Resultatet er i tråd med resultatet i frontfaget, hvor rammen var på 5,2 %.

Bildet: Forbundsleder Tove Holst Skyer skriver under protokollen sammen med Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

– Da vi gikk inn i disse forhandlingene var det med klare mål om å sikre medlemmene våre i helseforetakene en reallønnsvekst. Det har vi klart, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, men dette er dessverre ikke et oppgjør som løser de lønnsmessige utfordringene som vi har i helseforetakene.

Lønnstillegg til alle og justering av minstelønnssatsene

Ansatte i stillinger som ergoterapeut og spesialergoterapeut får et lønnstillegg på 3,7 %, men minst 22.000 kroner.

Ledere gis ytterligere et tillegg på 0,2 %, totalt 3,9 %.

0 år4 år6 år8 år10 år
Ergoterapeut485 000501 000503 000527 000589 000
Spesialergoterapeut538 000561 000572 000599 000675 000
Virkningstidspunkt for ny minstelønn og generelle tillegg er 1. september.

Økte kvelds- og nattetillegg

Fra venstre: Tove Holst Skyer i Norsk Ergoterapeutforbund, Bjørn Skrattegård i Spekter, Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund og Bjørg Melbø Ratvik i Utdanningsforbundet. Foto: Spekter

Tove Holst Skyer er godt fornøyd med å endelig ha fått på plass økt sats for dagarbeidere som jobber kveld og natt. Dette har forbundet jobbet for i flere år. Dette er nå tilsvarende for de som jobber turnus.
– I tillegg var det viktig for oss å prioritere ledere, sier hun

Ytterligere detaljer i protokollene

Fant ikke rom til lokale forhandlinger

Vårt mål er at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår skal reflektere deres utdanning, kompetanse og ansvar, og med dette oppgjøret kommer vi bare et stykke på vei.
– Vi har prioritert innenfor en begrenset økonomisk ramme, og det har vært avgjørende for oss at våre medlemmer skal ha de samme lønnstilleggene og minstelønnssatsene som sammenlignbare grupper i sykehusene, sier forbundslederen.

– Vi vet at det er mange skjevheter som skulle vært løst ved lokale forhandlinger i helseforetakene, men det var dessverre ikke mulig å få det til innenfor den ramma vi må forholde oss til, forklarer forbundslederen.

Omtale på Spekters hjemmeside: Enighet med tre Unio-forbund i forhandlingene for sykehusene

Samme ramme, ulikt resultat

Forhandlingsresultatet i 2023 ga en stor økning til spesialergoterapeut med 10 års ansiennitet. Dette har påvirket årets oppgjør med et stort overheng. Det var derfor ikke mulig å finne rom for pott til lokale forhandlinger.

Selv om oppgjøret i ulike tariffområder og for ulike forbund har en ramme på 5,2 %, kan innholdet i oppgjørene være forskjellig. Det gjelder både lønnsmasse, elementer i avtalen, overheng og glidning. Disse kan variere mellom forbund og tariffområder.

For en forklaring av disse begrepene kan du enten ta en kikk i Unios tariffguide eller kikke på disse to filmene fra våre kollegaer i Utdanningsforbundet.

Om ramme, overheng og glidning

Kort film om sentrale begreper i lønnsoppgjøret.
Lengre, og litt humoristisk film om gangen i et lønnsoppgjør

Mer informasjon om tariffoppgjørene

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Se også: