Tove, KS-forhandlingene 24

Lønnsforhandlingene i KS-området er i gang. Unio krever nivåheving som merkes

– I dette oppgjøret forventer vi en klar reallønnsvekst for våre grupper. Skal en løse utfordringene i kommunene, må det til en nivåheving som merkes. Dette var det klare budskapet fra forhandlingsleder Geir Røsvoll, forbundsleder Tove Holst Skyer og resten av forhandlingsdelegasjonen i Unio kommune.

Forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren startet mandag i Kommunenes hus i Oslo.

Store rekrutteringsutfordringer

For Unio kommune er det viktig at medlemmene får mer å rutte med enn de har fått de siste årene. Samtidig er det store utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høyere utdanning i kommunene, spesielt innen helse og utdanning.

– Det er alvorlig. KS har et ansvar for å tilby lønns- og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt for unge å velge yrker innen helse, omsorg og utdanning i kommunene. Lønnsoppgjøret må derfor bidra til å løse disse utfordringene, sier Røsvoll.

Må tette lønnsgapet

Vi ser nå store forskjeller i lønnsnivå mellom kommunalt og privat ansatte med like lang utdanning. Ansatte med inntil fire års høyere utdanning, som blant annet sykepleiere, barnehagelærere og adjunkter, tjener nesten 200.000 mindre enn de med tilsvarende utdanning i industrien.

Dette er Unios viktigste krav

Her finner du Unios krav 1, der hovedpunktene er:

  • Reallønnsvekst til alle, med en prioritering av de med mer enn fire års utdanning, og de med lang ansiennitet.
  • Krav til endringer i hovedtariffavtalen som bidrar til at kommunesektoren er en attraktiv arbeidsplass for ansatte med høyere utdanning, og som fremmer sterke fagmiljøer, gir reelle muligheter for utdanning og kompetanseutvikling og som gir lønnsmessig uttelling.

Mer om forhandlingsstarten og Unios krav på Unios hjemmeside.

KS sin forhandlingsleder
Tor Arne Gangsø

Forbundsleder Tove Holst Skyer deltar i Unios delegasjon
Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Andre kilder til informasjon om forhandlingene i ditt tariffområde: