Meklingsavslutning 24 Oslo kommune

Ingen streik i Oslo kommune

Etter å ha meklet et halvt døgn på overtid kom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune til enighet fredag formiddag. Dermed blir det ingen streik i Oslo.

Bildet: Fra venstre: Harald Nævdal, Leder Oslo kommune, Marianne Lange Krogh, Geir Engebrektsen, riksmekler, Bård Eirik Ruud. (Foto Arun Gosh)

 – Vi har sikret økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, noe som var hovedmålet vårt i årets lønnsoppgjør. Vi er fornøyde med at man snudd lavtlønnsprofilen som har vært de siste årene i Oslo kommune. I tillegg har vi fått gjennomslag for en betydelig bedre lønnsmessig uttelling for ubekvem arbeidstid, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh (bildet) i Unio Oslo kommune. 

I tillegg til lønnstillegg på lønnstabell ble det avsatt penger til lokal pott.  

Krevende og konstruktiv mekling  

Ergoterapeutenes rådgiver Kamilla Lemb Herbjørnsen har representert medlemmene i Oslo kommune i en lang og krevende mekling.

At man gjennom mekling har kommet til enighet er noe Lange Krogh mener er bra.  

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet og unngått streik med de konsekvensene det ville hatt for innbyggerne i Oslo. 

Flere kommentarer på Unios hjemmeside

Slik ble resultatet: 

  • Rammen for årets oppgjør er på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.  Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,7, prosent, med minimum kr. 20.000. Det betyr: 
    • Alle som har opp til lønnstrinn 30 og tjener inntil kr 535.000, får et tillegg på kr 20.000 
    • Alle som ligger på lønnstrinn 31 og høyere, får et tillegg på 3,7 prosent. Det betyr de fleste av våre medlemmer får et lønnstillegg mellom kr. 20 000 – kr. 28.000 
    • Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2024.  Se ny lønnstabell i protokollen 
  • I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt å avsette 1,3 prosent til lokale forhandlinger, med virkningsdato 1. juli 2024. Det betyr at ca. 2 av 3 av våre medlemmer kan få ett lønnstrinn som tilsvarer gjennomsnittlig kr. 11.000 

Informasjon om lønnsoppgjør og streik

Det er ingen mulighet til å orientere om fremdrifta i meklinga, men du har mange muligheter for å bli oppdatert om et eventuelt resultat:

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.