Mikalsen-og-Bratten-Spekteroppgjøret 24

Enighet i de innledende forhandlingene i Spekter-området

De innledende forhandlingene handler om felles overordnede forhold mellom partene. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens og videre frister for årets forhandlinger.

Unios forhandlingsleder, Bent Ronny Mikalsen, og Spekters administrerende direktør kom mandag kveld til enighet i de innledende forhandlingene med Spekter. (Foto: Tore Bollingmo)

Mikalsen ledet Unios delegasjon under gårdagens forhandlinger. Selv om forhandlingene i A-delen ikke fordeler penger, passet forhandlingsleder på å si at det er forventinger foran årets oppgjør.

– Vi konstaterer at frontfaget har kommet i havn med oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent. Det er en ramme som gir mulighet for en reallønnsvekst. Vi mener imidlertid at rammen i frontfaget ikke må bli en fasit for etterfølgende oppgjør.

Last ned protokollen

Forhandlinger for helseforetakene i mai

Partene er nå enige om videre frister for forhandlingene og der vil en blant annet komme tilbake til de sentrale lønnstilleggene. Når det gjelder våre medlemmer i helseforetakene, er 8. og 31. mai mulige forhandlingsdatoer.

Andre overenskomster

Fristen for forhandlingene i de øvrige Spekter-områdene er 3. mai, klokka 12.

Tillitsvalgte i disse virksomhetene er allerede blitt innkalt til et koordinerende møte fredag denne uken.

Følg tariffoppgjørene

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Andre kilder til informasjon om forhandlingene i ditt tariffområde: