Forhandlingsløsning, KS 24

Enighet for våre medlemmer i KS-området: Et resultat som skal sikre reallønnsvekst

– Det har vært krevende forhandlinger, men dette er et resultat som skal gi reallønnsvekst for Unios medlemmer, sier forhandlingsleder Geir Røsvoll i Unio kommune.

Bildet: Leder for Unio kommunes forhandlingsutvalg Geir Røsvoll til høyre signerer avtalen med direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. Foto: Eli Kristine Korsmo

– Vi fikk innfridd vårt krav om en klar reallønnsvekst, og vi fikk også til en prioritering i favør de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Vi mener derfor dette er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i Unio kommune, sier Røsvoll.

Ramme som frontfaget på 5,2 prosent

Det er avtalt en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.

Det var på forhånd knyttet spenning til om det kunne bli enighet uten mekling i år. Etter forhandlinger mange timer på overtid, ble det imidlertid enighet onsdag morgen.

– Det har vært krevende forhandlinger, men sammen har partene klart å finne fram til konstruktive løsninger som gjorde at vi unngikk mekling. Det er vi fornøyde med, sier Geir Røsvoll, som har forhandlet for over 140.000 ansatte med høyere utdanning i kommunene. 2 tusen av disse er ergoterapeuter.

Sentrale tillegg og lokal pott

Unio kommune valgte på bakgrunn av dette å anbefale årets hovedoppgjør i KS. Det samme har LO kommune og YS kommune gjort, og dermed kunne man skrive under en ny hovedtariffavtale som skal gjelde de to neste årene.

For Unios grupper er det avtalt sentrale tillegg på mellom 22.000 og 37.000 kroner med virkning fra 1. mai. Ny garantilønn justeres tilsvarende.

I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt en lokal pott fra 1. oktober 2024 som utgjør 1,1 prosent av ramma.

Ytterligere detaljer i protokollen fra forhandlingene

Forbundsleder Tove Holst Skyer har representert Ergoterapeutenes medlemmer i forhandlingene.

Løser ikke utfordringene i kommunene

Forhandlingsresultatet løser imidlertid ikke kommunenes betydelige utfordringer i utdannings- og helsesektoren. Kommunene må sikres økonomiske muskler for å gjøre arbeidsplassene attraktive over tid.

– Vi mener fortsatt at lønnsnivåene til våre medlemmer er for lavt, men dette var så langt vi kom denne gang, sier forbundsleder Tove Holst Skyer som har representert Ergoterapeutenes medlemmer i forhandlingene.

Egen kode for spesialergoterapeut

Etter mange års jobbing, har Ergoterapeutene fått på plass en egen kode for spesialergoterapeuter.
– Det var deilig å endelig få på plass dette. Nå håper jeg at kommunene tar i bruk 6617spesialergoterapeut, i stort omfang ved tilsettinger og lokale forhandlinger, sier Tove Holst Skyer.

Takk til alle som har arbeidet med streikeberedskap!

Vi kan aldri være sikre på å komme frem til et akseptabelt resultat gjennom forhandlinger og mekling, og kan  aldri utelukke at vi må benytte streik for å oppnå resultater.
– Derfor vil jeg takke alle tillitsvalgte i KS-området, som arbeider med konfliktberedskap, sier en fornøyd forbundsleder. Vissheten om at vi kan streike hjelper oss å oppnå akseptable resultater.

Samtidig pågår streikeforberedelsene med fornyet kraft i de tariffområdene som nå går inn i mekling.

Reforhandlingsklausul

Partene er også enige om en såkalt «reforhandlingsklausul».

– Det betyr at dersom andre organisasjoner i forhandlinger, mekling eller nemndsbehandling oppnår bedre resultat enn vi har fått i disse forhandlingene, så forbeholdes retten til å kreve nye forhandlinger. Dette er vi meget fornøyde med å ha fått inn, sier Unio kommunes forhandlingsleder Geir Røsvoll.

Flere kommentarer på Unio sine hjemmesider.