Forhandlingsutvalg, stat 24

Brudd i lønnsforhandlingene for våre medlemmer i staten

– Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på bordet, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Bildet: Unios statsutvalg i arbeid før bruddet var et faktum. – Statens tilbud i forhandlingene gir ingen forbedringer for Unios medlemmer, og da måtte det bli brudd, sier Unios forhandlingsleder Guro Lind. Foto: Unio/Nora Sørensen

Unio stat har siden 22. april vært i lønnsforhandlinger med staten i årets hovedtariffoppgjør. Unio gikk til forhandlingene med krav om klar reallønnsvekst og en forventning om at staten verdsetter sine ansatte med høyere utdanning.

En ukes forhandlinger uten at staten kom oss i møte

En uke senere oppsummerer Unio stats forhandlingsleder med at staten ikke har kommet Unio i møte.

– Den totale økonomiske rammen er ikke god nok, og staten har ikke vist vilje til å komme Unios krav i møte. Det er synd staten ikke vil gjøre mer for å ta vare på sine ansatte med høyere utdanning, når vi vet at statlige virksomheter nettopp sliter med å rekruttere og beholde slike ansatte, sier Lind.

Feil fokus fra statens side

Hun mener staten gikk til årets lønnsforhandlinger med feil fokus.

– I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene i staten, har statens hovedfokus vært å samle alle fire hovedsammenslutninger på en felles tariffavtale. Men statens tilbud i forhandlingene gir ingen forbedringer for Unios medlemmer, og da måtte det bli brudd.

Nå skal det mekles

Lønnsoppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

Meklingen starter 2. mai, og har frist ved midnatt 23. mai.

Mer informasjon om tariffoppgjøret

Illustrasjon. Stabler av mynter med teksten: Tariffoppgjøret 2024. Se ergoterapeutene.org/tariff24
Her finner du samlet Ergoterapeutenes nyheter om tariffoppgjøret 2024.

Andre kilder til informasjon om forhandlingene i ditt tariffområde: