Virke-forhandlingene

Også enighet i lønnsoppgjøret for våre medlemmer i Virke-virksomhetene

I kveld har Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt i virksomheter i Virke-området.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor, sier Eirik Rikardsen, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene frem til enighet (til høyre på bildet).

– Resultatet er i samsvar med våre krav, så vi er fornøyde med det, sier forhandlingslederen. Han legger til: – Forhandlingene med Virke har vært gode og konstruktive og resultatet innebærer at medlemmene våre får det samme her som i henholdsvis Spekter, KS og i staten.

Advokat Berit Førli har deltatt i forhandlingene fra Ergoterapeutenes side.

Resultatet fra forhandlingene

Nedenfor følger resultatet for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten. For de øvrige overenskomstene viser vi til protokollen.

Detaljene for forhandlings-resultatet kommer frem i protokollen. 

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Hovedendringen i landsoverenskomsten er:

  • Ansatte med stilling i lønnskategori C gis et generelt tillegg på 5,0 % med virkning fra 1. juli 2023.
  • Ansatte med stilling i lønnskategori D gis et generelt tillegg på 5,0 % med virkning fra 1. juli 2023.
  • Ledere gis et generelt tillegg på 5,2 % med virkning fra 1. juli 2023.
  • Øvrige ansatte gis et generelt tillegg på 5,0 % med virkning fra 1. juli 2023.
  • Det gjennomføres ikke lokale forhandlinger i virksomhetene.

De generelle tilleggene er inkludert i de nye minstelønnssatsene nedenfor:

*** 1. november for spesialergoterapeut i Norsk Ergoterapeutforbund

Mer om tariffoppgjørene

Du finner mer informasjon om tariffoppgjørene på hjemmesiden, og i tillegg på: