Forhandlingsavslutning 23, Oslo

Mer enn frontfaget også i Oslo kommune

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune kom til enighet søndag ettermiddag. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, noe som er godt over anslaget for rammen i frontfaget.

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug (til høyre på bildet), er fornøyd med å ha fått gjennomslag for kravene Unio stilte inn i oppgjøret.

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme  godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle, sier hun.

Ergoterapeutenes advokat Berit Førli har representert våre medlemmer under forhandlingene.

Flere kommentarer på Unios hjemmeside.

Det økonomiske i årets oppgjør

De som har opp til lønnstrinn 35 og tjener inntil 541.800 kroner, får et tillegg på 32.600 kroner. Alle som ligger i lønnstrinn 36 og høyere, får et tillegg på 6,0 prosent.

Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2023.

Oppgjøret er anbefalt av alle forbundene i Unio og skal ikke på uravstemning.

Mer om tariffoppgjørene

Du kan følge tariffoppgjørene på hjemmesiden, og i tillegg på: