HA-forhandlinger-des-2023-KS-Delegasjonen-fotoJHGardar-1024x713[1]

Hovedavtalen i KS-området forlenges

Forbundsleder Tove Holst Skyer har sammen med de andre Unio-forbundene i kommunal sektor forhandlet om ny hovedavtale. Hovedavtalen er forlenget med to år.

Unio-forbundene i kommunal sektor har den siste uken forhandlet med kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS om en ny hovedavtale. I går ettermiddag ble partene enige om å forlenge dagens avtale. (Alle foto: Unio)

Partene jobber videre med to tema i avtaleperioden

Leder for Unio kommune Steffen Handal og avdelingsdirektør Hege Mygland i KS signerte en forlengelse av Hovedavtalen i KS-området torsdag ettermiddag. Alle foto: Unio

Unio-forbundene og KS ble i tillegg enige om å jobbe videre med noen problemstillinger underveis i avtaleperioden.

Unio kommune mener dette vil gi muligheter til å jobbe videre med kravene vi hadde med inn i forhandlingene, og at det er et godt grunnlag for arbeidet de neste to årene.

Arbeid om hovedavtalen

I forhandlingene ble partene enig om å arbeide videre med selve hovedavtalen og tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.

Innen 1.7.2025 skal de sentrale parter i felleskap:

  • Diskutere behovet for utvikling av tillitsvalgtes rettigheter og rammevilkår.
  • Gjennomgå Hovedavtalen og identifisere bestemmelser som kan være utdaterte eller ikke lenger relevante.
  • Diskutere praktiseringen av bestemmelser i Hovedavtalen.
  • Vurdere behovet for endringer i Hovedavtalen.

Sentralt partssamarbeid om digitalisering

Det er også enighet om å etablere et sentralt partssamarbeid om digitalisering mellom KS og forhandlingssammenslutningene.