MicrosoftTeams-image (1)

Enighet i lønnsoppgjøret for våre medlemmer i helseforetakene

Etter en lang dag med forhandlinger kom Spekter og Ergoterapeutene frem til enighet for våre medlemmer ved helseforetakene.
– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi fikk til et resultat som er over frontfaget, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Forhandlingene for våre 650 medlemmer ved helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale sykehus, startet tidlig i formiddag. Ergoterapeutene og Spekter kom frem til enighet like før klokka 20 i kveld. Resultatet ligger innenfor en ramme som er høyere enn frontfaget.

Fornøyd forbundsleder

Resultatet ligger over det frontfaget oppnådde tidligere i år.
– Dette er et godt resultat for våre medlemmer, selv om vi ikke fikk innfridd alle krav. Vi har hatt en veldig god dialog med arbeidsgiver, hvor begge parter har strukket seg for å komme frem til en enighet, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Spesialergoterapeuter med 10 års ansiennitet får en årslønn på 650.000 fra 1. november i år.
– Dette i motsetning til protokollen fra i fjor som sa «i løpet av 2024», slår forbundsleder fast. Ledere også fått et noe høyere generelt tillegg enn andre grupper.

Hele resultatet finner du i protokollen fra forhandlingene. Mer informasjon finner du i nedenfor bildet.

Spente parter før forhandlingene startet. Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Tove Holst Skyer, forbundsleder i Ergoterapeutene, Bjørg Ratvik, forhandlingsleder for Utdanningsforbundet og Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård. (Foto Norsk Fysioterapeutforbund)

Omtale av forhandlingsresultatet på Unios nettsider

Lønnstillegg fra 1. juli

Med virkning fra 1. juli 2023

  • gis et generelt tillegg på 5 % til ansatte som følger minstelønnsstigen for ergoterapeuter
  • gis et generelt tillegg på 5.2 % til ledere
  • gis et generelt tillegg på 5 % til ansatte som følger minstelønnsstigen for spesialergoterapeuter og øvrige ansatte som er medlem av Norsk Ergoterapeutforbund.

Ny minstelønnssatser

Med virkning fra 1. juli 2023 økes minstelønnssatsene slik for ergoterapeuter:

Ny minstelønn 20230 år4 år6 år8 år10 år
Ergoterapeut463 000479 000481 000505 000565 000
Legg merke til at det har kommet inn et nytt trinn for 6 års ansiennitet.

Med virkning fra 1. juli 2023 økes minstelønnssatsene slik for spesialergoterapeut:

Ny minstelønn 20230 år4 år6 år8 år10 år
Spesialergoterapeut516 000539 000550 000577 000633 000
Legg merke til at det har kommet inn et nytt trinn for 6 års ansiennitet.

Med virkning fra 1. november 2023 økes minstelønn for spesialergoterapeut med minst 10 års ansiennitet til kr 650 000.

Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn.

Ingen lokale forhandlinger

Forhandlingene er i mål og Tove Holst Skyer skriver under protokollen sammen med Spekters forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård

Partene ble enige om at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger i helseforetakene på B-dels nivå i 2023.

Kartlegging av kvelds- og natt-tillegg

Ergoterapeutene og Spekter er kjent med at det er ulik praktisering av bestemmelsen om kvelds og natt-tillegg punkt 2.3 i A2-overenskomsten. Før hovedoppgjøret 2024 skal de lokale partene foreta en kartlegging av sin praksis.

Mer om tariffoppgjørene

Du finner mer informasjon om tariffoppgjørene på hjemmesiden, og i tillegg på: