Forhandlingsavslutning 23, KS

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret

Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør. Unio kommunes forhandlingsleder, Steffen Handal er fornøyd med at Unio har fått gjennomslag for de tre kravene Unio kommune hadde med seg inn i forhandlingene.

Forbundsleder Tove Holst Skyer har deltatt i forhandlingene, og mener at resultatet er tilfredsstillende.

– Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal.

Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer har deltatt i Unios forhandlingsdelegasjon under oppgjøret.

Ramme på 5,4 %

– Dette er et tilfredsstillende resultat for våre medlemsgrupper. Vi har fått en ramme på 5,4 prosent, som er over frontfaget og vil gi reallønnsvekst, konstaterer Unios forhandlingsleder Steffen Handal.

Samtidig har de med lengst utdanning og lang ansiennitet blitt prioritert. Det kommer flere grupper til gode.

Unios krav ble innfridd

Unio hadde disse hovedkravene ved årets oppgjør:

  • Unio krevde reallønnsvekst for alle våre medlemsgrupper (TBU har estimert årets prisstigning på 4,9 prosent). Unios grupper har fått over dette. De får et lønnstillegg på mellom 26 300 og 43 000 kroner.
  • Unio krevde en ramme som lå over frontfaget. Det endte på 5,2 prosent, mens rammen i kommuneoppgjøret endte på 5,4 prosent, altså godt over frontfaget.
  • I tillegg krevde Unio en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Dette er også innfridd.

Mer informasjon om resultatet på Unios hjemmesider.

Garantilønnstillegg

I forhandlingene oppnådde vi disse tilleggene på garantilønn.

Generelt tillegg til ledere

Ansatte i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7458, 7453, 7459, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på
5,7 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2023. Virkningsdato er 1.5.2023.

Lønn til lunsj om forhandlingsresultatet tirsdag

Alle tillitsvalgte i KS-området er innkalt til et digitalt Lønn til lunsj på tirsdag klokka 12.00.

I dette nettmøtet vil vi orientere nærmere om resultatet av forhandlingene.

Ikke lokale forhandlinger i år, men til neste år

Ved hovedtariffoppgjøret 2024 avsettes det midler til lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap. 4,
pkt. 4.2.1. Andelen av disponibel økonomi som avsettes og virkningsdato, avtales under forhandlingene i
2024.

Følg tariffoppgjørene

Du kan følge tariffoppgjørene på hjemmesiden, og i tillegg på: