Guro Lind

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Ergoterapeutene og de øvrige forbundene i Unio stat ble i dag enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Nå har vi sikret våre tillitsvalgte et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat (bildet). Foto: Unio

Unio stat har siden torsdag vært i lønnsforhandlinger med staten. Forhandlingssjef Hege Munthe har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

Fordeling gjennom lokale forhandlinger

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med frontfaget. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst.

Mer informasjon om forhandlingsresultatet på Unios hjemmesider

Lønn til lunsj om forhandlingsresultatet tirsdag

Alle tillitsvalgte i det statlige tariffområdet er innkalt til et digitalt Lønn til lunsj på tirsdag klokka 10.30.

I dette nettmøtet vil vi orientere nærmere om resultatet av forhandlingene.

Startskudd for lokale forhandlinger

Nå går startskuddet for de lokale lønnsforhandlingene.

– Unio har et meget dyktig tillitsvalgt-apparat i staten, som nå kommer til å fortsette arbeidet for våre medlemmer. Erfaringen med oppgjøret i fjor, var at våre tillitsvalgte fikk til gode resultater, sier Lind.

Følg tariffoppgjørene

Du kan følge tariffoppgjørene på hjemmesiden, og i tillegg på: