Spekter-forhandlinger 2023-2

Enighet i de innledende Spekter-forhandlingene

Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene kom mandag ettermiddag til enighet med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene om årets tariffoppgjør.

Det er nå avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekters virksomheter, utenom helseforetakene og Lovisenberg/Martina Hansens Hospital.

– De fleste av medlemmene våre tilhører jo nettopp dette, Spekter-området (område 10 og 13), sier forhandlingssjef Hege Munthe, som ha representert Ergoterapeutene under forhandlingene.

De såkalte A2-forhandlingene for område 10 og 13 blir gjennomført 5. juni.

Enighet om A-delen i de øvrige tariffområdene

-Vi har nå kommet til enighet med Spekter i de innledende A-del forhandlingene. Her har vi avtalt frister for bistand for de virksomhetene som forhandler kun på sin B-del, kan forhandlingssjef Hege Munthe fortelle.

Frist for avslutning av B-del forhandlingene 16. mai klokka 16.00 og behov for bistand skal meldes fortløpende.

Vi vil orientere de tillitsvalgte i disse virksomhetene nærmere om rammene for disse forhandlingene

Protokollen fra forhandlingene. 

Enighet om gjennomgang knyttet til hjemmekontor

Partene er også enige om å se nærmere på omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor i virksomhetene. Man har sett at omfanget har økt de siste årene. Arbeidet skal gjennomføres av det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse.